FunX en Radio 538 in de clinch over onderzoeken

Radio 538 ‘pronkt’ met het FunX-onderzoek, vindt FunX. Daarmee reageert FunX op een persbericht van Radio 538 waarin het haar leidende rol bij luisteraars onder de 35 jaar benadrukte.

Tot voor kort ontkende de grootste zender in Nederland in ‘alle toonaarden’ dat FunX een ‘significante’ rol speelt in de Nederlandse radiomarkt. “Nu geeft diezelfde nummer 1 impliciet toe dat – naast een mooie sier voor Radio 538 – deze cijfers de significantie van FunX wel degelijk aantonen,” aldus Mezen Dannawi, programmadirecteur voor de publieke Randstedelijke stadsjongerenzender FunX. Het onderzoek dat FunX liet uitvoeren door InterviewNSS onder stadsjongeren toonde aan dat FunX in de vier grote Randstad-steden in het beereiksonderzoek op de eerste positie staat onder 15 tot 25 jarige jongeren. Voor 15 tot 35-jarigen (Radio 538 houdt deze definitie aan voor jongeren) is Radio 538 in het bereikonderzoek de ‘eerste’. De onderzoeksresultaten werden onlangs nog opgenomen in een TNO-rapport over FunX waar Radio 538 zich op basseerde met een persbericht. FunX ziet met de mededeling van Radio 538 dat hiermee bevestigd wordt dat op basis van deze cijfers adverteerders ook op FunX kunnen adverteren. Sinds 1 januari jl. verkoopt de Stichting Ether Reclame (STER) reclame voor de publieke stadsjongerenzender. Zoals bekend betwist FunX de validiteit van het Continu LuisterOnderzoek (CLO) dat het Platform Radio Exploitanten (PRE) uit laat voeren door bureau IntomartGFK. Zowel het principe van dagboekjes alsmede representativiteit (voor FunX in de vier steden onder stadsjongeren) trekt FunX – in navolging van o.a. BNR Nieuwsradio – in twijfel en is voor deze zender reden om daar niet aan mee te doen.

Radio 538 stelt dat het door FunX gebruikte rapport niet ‘in opdracht van hen is uitgevoerd’ en het radiostation ‘nooit over andermans prestaties roept, (tenzij in de vorm van complimenten, zoals recent aan Radio 2 met de Top2000), we kijken uitsluitend naar onszelf’, aldus woordvoerster Maud Burgers. De 538-zegsvrouwe ontkent het InterviewNSS-onderzoek te omarmen, maar het wel een opvallend en goed teken te vinden dat de resultaten uit het Continu Luister Onderzoek (CLO) ‘redelijk’ overeenkomt, terwijl “door FunX altijd is tegengesproken dat het CLO een goede afspiegelijk van de beluistering door ‘hun’ doelgroep zou vormen”, bovendien wijst Radio 538 erop dat “bij straatinterviews het lastig is na te gaan of een en ander inhoudelijk
goed is uitgevoerd, we moeten daarvoor afgaan op het woord van InterviewNSS”.

Maud Burgers wijst namens Radio 538 de stellingname van FunX dat deze de signficante rol van FunX ontkende, resoluut van de hand. “Die vinden wij te kort door de bocht. FunX zelf vertaalt dit naar landelijke cijfers, daarover laat het rapport van TNO en InterviewNSS nauwelijks twijfels bestaan: het verschil tussen bekendheid, waardering en beluistering door autochtonen en allochtonen is gigantisch. Het is zelfs zo dat het gat groter is dan bij welke andere zender ook. Het zou dus nog eerder zo kunnen zijn dat FunX zorgt voor het vergroten van de scheiding tussen ‘oude’ en ‘nieuwe Nederlanders’, in dat opzicht is er zeker sprake van een significante rol.”

Over het luisteronderzoek dat met dagboekmethodes geschiedt, zegt Burgers dat haar radiostation zich altijd de kritiek aantrekt (als totale radiomarkt): “Verbetering van het onderzoek is voor Intomart (dat het uitvoert) en voor elke participant een continu streven. ” Radio 538 ziet in de InterviewNSS gegevens een “zeer goede reden voor FunX om juist wel mee te gaan doen aan het luisteronderzoek, op die manier kan FunX zelfs meehelpen om dat onderzoek nog verder te verbeteren.”, aldus de Radio 538 woordvoerster.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *