Casema in 2005: 11,4 miljoen euro netto winst

Casema heeft 11,4 miljoen euro netto winst geboekt op een omzet van 310,96 miljoen euro in 2005. Daarmee maakt het op twee na grootste kabelbedrijf met meer dan 1,36 miljoen abonnees voor het eerst sinds jaren weer netto winst. Dit blijkt uit het jaarverslag van Casema dat DutchMedia heeft verkregen. In 2004 bedroeg het netto resultaat nog 29,7 miljoen euro verlies op een omzet van 283,47 miljoen euro. Alhoewel destijds het operationeel resultaat positief was, drukten rentelasten de nettoresultaten het bedrijf in de rode cijfers. Casema kocht in 2005 slechts twee kleine kabelnetten op, te weten de kabelnetten van Culemborg en Hattem (Tebecai, circa 12870 abonnees). Ook blijkt uit het jaarverslag dat Casema 41.000 klanten van Film1/Sport1 (resp. voorganger Canal+) heeft overgenomen en daartoe 2,1 miljoen euro heeft neergeteld. Van de omzet is 281 miljoen euro te relateren aan consumentenprodukten (radio, televisie en internet). In 2005 verhoogde Casema haar geharmoniseerde ‘standaardtarief’ kabelradio en -televisie naar 14,95 euro per maand. Het aantal medewerkers van Casema steeg gemiddeld van 615 naar 695 vte. Casema heeft een schuld uitstaan van 554 miljoen euro bij de banken en 70 miljoen euro bij haar eigenaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *