Digitenne: Film1/Sport1 ‘uit de lucht’ op 15 april

Digitenne heeft officieel aangekondigd per 15 april Film1.1, Film1.2 en Sport1 uit de lucht te halen per 15 april. Vanaf dan zijn deze kanalen alleen via de digitale kabel- en digitale satelliet-platforms beschikbaar. Naar verluid had Film1/Sport1 via Digitenne enkele duizenden abonnees. Digitenne verklaart in een officieel persbericht vanuit de ‘wens’ tot ‘herorientatie op het gebruik van haar capaciteit ten behoeve van open netkanalen’ de uitzendingen van de betaaltelevisiezenders te staken. Onduidelijk is wat Digitenne met open netkanalen bedoelt, aangezien Digitenne slechts Nederland 2 en Radio 1 als ‘open netkanalen’ doorgeeft. Liberty Global, via ChelloMedia Pay TV eigenaar van de betaaltelevisiekanalen ontkent de suggestie dat het ‘nieuwe’ moederbedrijf van Digtienne, Koninklijke KPN NV en Liberty Global (‘moeder’ van de grootste Nederlandse kabelaar UPC Nederland) omwille van hun concurrentiepositie geen verdere samenwerking wensen. Volgens Liberty Global-woordvoerder Bert Holtkamp worden de betaaltelevisiekanalen Film1 en Sport1 aan een ieder aangeboden. Digitenne-abonnees op Film1/Sport1 zal een vervangend aanbod worden gedaan voor een abonnement middels een kabel en/of satellietaanbieder.

Feitelijke overname Digitenne op komst

De verwachting is overigens dat Digitenne zeer spoedig op zal houden te bestaan als zelfstandige entiteit, en op zal gaan in het aanbod van Koninklijke KPN NV, bij de effectuering van de overname van Nozema Services NV, waarmee Koninklijke KPN NV 80 % van Digitenne Holding BV in handen krijgt.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft inmiddels een openbare versie van het overnamebesluit van Nozema Services NV op haar website geplaatst. Hieruit blijkt dat Koninklijke KPN NV in feite altijd een vetorecht heeft gehad ten aanzien van de benoeming van bestuurders van Digitenne en de via haar aangewezen commissarissen er een vetorecht bestaat ten aanzien van de vaststelling van de begroting en het businessplan. De NMa meldt verder dat de ‘kredietfaciliteit en de wholesaleovereenkomst KPN een beslissende invloed verschaft in Digitenne die heeft geleid tot de facto uitsluitende zeggenschap van KPN, gezien de economische afhankelijkheid van Digitenne van KPN’. Koninklijke KPN NV heeft tot de overname van Nozema Services NV een belang van 40 % in Digitenne. Frank Meijerhof, algemeen directeur van Digitenne, heeft de afgelopen twee jaar de pers niet of nauwelijks te woord willen staan.

Het NMa-besluit is terug te lezen door hierop te klikken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *