Kabinet blijft beslissing digitaliseringuitstellen

Regering blijft beslissing digitalisering uitstellen

De Nederlandse regering blijft een beslissing over de uitfasering van analoge ethertelevisie uitstellen. In een vorige week aan de Tweede Kamer toegestuurde nota naar aanleiding van een verslag over wetswijzigingen in verband met omroepbezuinigingen, stelde de D66-staatssecretaris Medy van der Laan in navolging van een beleidsbrief ‘naar verwachting in maart’ (dus nog volgende week) een nieuwe brief over de omschakeling van analoge ethertelevisie te sturen aan de Tweede Kamer. Begin februari stuurde de regering de ‘Nota Omschakelbeleid’ aan de Tweede Kamer toe, waarin geen duidelijkheid werd geschapen over het tijdstip waarop de regering de analoge uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regiozenders zal laten beĆ«indigen. De Nederlandse omroep Stichting (NOS) verkrijgt tot het moment van omschakeling 11 miljoen euro op jaarbasis uit een onderuitputting van de Cultuurbegroting 2006. Volgens de staatssecretaris moet dat gezien worden als ‘incidentele compensatie’ op een bezuinigingsoperatie bij de NOS. Volgens de staatssecretaris van Media & Cultuur vindt nog overleg plaats tussen Koninklijke KPN NV en de regering aangezien KPN de bereidheid heeft getoond de publieke landelijke en regionale zenders kosteloos free to air uit te zenden via DVB-T, nu KPN eigenaar wordt van Nozema Services NV en Digitenne. Van der Laan noemt dat overleg van belang ten aanzien van de ‘alternatieven voor ontvangst van de analoge ether’, aangezien de Tweede Kamer sinds november 2004 middels moties vraagt om ‘betaalbare alternatieven te garanderen’

Opeenvolgende regeringen zijn – zoals bekend – de afgelopen jaren ondanks het zeer beperkte aantal exclusieve analoge televisiehuishoudens in Nederland tot nu toe niet in staat gebleken een beslissing te nemen over de uitfasering van de analoge Nederlandse ethertelevisiesignalen. Tot nu toe zijn de publieke tv-zenders Nederland 1 en 3 door het inbrengen van de NOS-DVB-T uitzendlicentie bij Digitenne alleen met een betaald Digitenne/KPN-abonnement middels de DVB-T techniek te zien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *