OPTA adviseerde tweede fase-onderzoek

Telecomwaakhond OPTA adviseerde de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een zogeheten ‘tweede fase’ onderzoek rondom de overname van zenderexploitant Nozema Services NV door Koninklijke KPN NV. Dit blijkt uit deze week door de OPTA geopenbaarde informatie. Volgens de onafhankelijke post- en telecommunicatie-autoriteit zou de overname niet kunnen plaats vinden voordat duidelijkheid is verkregen over de potentiele gedragingen van Koninklijke KPN NV, de voorwaarden waarop de ‘betonnen mastvoeten in de toekomst worden beheerd, danwel verkocht aan een onafhankelijke partij’ en de mogelijke markten waarin Koninklijke KPN NV in de toekomst actief zal zijn en de mogelijke positie van Koninklijke KPN NV in die markten.

Een tweede fase onderzoek bij de NMa betekent dat diepgaand onderzoek naar de consequenties van de overname zou moeten plaats vinden, en niet zomaar toestemming gegeven zou worden. De NMa oordeelde echter dat dit nodig was en gaf aan dat geen reden is om aan te nemen dat als gevolg van de overname een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op significante wijze wordt belemmerd en geen vergunning benodigd was bij overname. Koninklijke KPN NV heeft overigens wel afspraken gemaakt over het afstoten, cq. in beheer geven bij NOVEC BV van een aantal zendmasten. OPTA werd daarbij nog om haar mening gevraagd, maar oordeelde daarbij dat ze onvoldoende concrete feiten, informatie en garanties tot haar beschikking had om daarover een oordeel te geven en bleef bij haar oorspronkelijke advies omtrent een tweede fase onderzoek. OPTA adviseerde overigens in algemene zin dat een gehele verkoop van de mastvoeten ana te bevelen is om gesignaleerde mededingingsproblemen te voorkomen.

Koninklijke KPN NV heeft overigens aan de NMa beloofd om binnen twee jaar zendmasten of, in het geval zij alleen de betonnen onderbouwen van deze zendmasten bezit, de onderbouwen af te staan die worden gebruikt voor de doorgifte van analoge FM-radio. In de periode tot verkoop beheert het staatsbedrijf NOVEC BV deze zendmasten. Met de overname heeft Koninklijke KPN NV ook 80 % van het digitale etherbedrijf Digitenne in handen verkregen. De overname was politiek beladen, aangezien in de Tweede Kamer verschillende grote partijen bezwaar hadden tegen de overname, maar de regering heeft de verkoop van Nozema Services NV doorgezet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *