Macht Mediaset onbreekbaar!(..en de EU/Nederland?)

De macht van het Italiaanse Mediaset lijkt onbreekbaar. Nu al is in de (krappe) centrumlinkse meerderheid onenigheid ontstaan over hoe met Mediaset moet worden omgegaan. Zoals bekend heeft Mediaset bijna 60 % van de Italiaanse reclamemarkt in handen, zo’n 42 % marktaandeel alsmede inmiddels 50 % van de (digitale) etherfrequenties in Italië. Het bedrijf waarvan Fininvest de grootste aandeelhouder is (het bedrijf van de (nu nog) Italiaanse premier Silvio Berlusconi) beheerst nagenoeg de gehele commerciële Italiaanse televisiemarkt.

Fausto Bertinotti, de politiek leider van Rifondazione Comunista (heroprichtende communisten) die onderdeel is van de ‘Unione’ coalitie van Romano Prodi, zei afgelopen weekend in een Rai Tre-programma dat het absoluut noodzakelijk is dat Mediaset moet vermageren, zowel in het aantal netten alsmede in de reclame-omzet. Volgens Bertinotti betekent dit niet dat de Rai geprivatiseerd moet worden, waarten Rifondazione Comunista absoluut tegenstander is.

Harde woorden volgden daarop van met name Italiaans centrumrechts. De zichzelf liberaal noemende partij Forza Italia van Silvio Berlusconi verklaarde middels Sandro Bondi dat de verklaringen en de stilte van Romano Prodi helaas de avontuurlijke lijn verklaart voor wie geen meerderheid vertegenwoordigd in Italië, waarbij niet gesproken wordt met de andere helft van Italie die evnmin gerespecteerd wordt. En aldus – zo verklaarde Bondi – is het doel het tegenovergestelde door politieke tegenstanders aan te vallen met de machtsmiddelen van de regering, die zelfs zover gaan dat deze de scheiding in Italië wil vergroten. een andere Forza Italia man (Gianfranco Micciche) verklaarde dat Bertinotti persoonlijke en politieke haat tegenover Silvio Berlusconi tegen de belangen van het land inzet. Berlusconi zelf verklaarde overigens in de verkiezingscampagne Bertinotti als politicus consistent te vinden en daarvoor te waarderen, maar geenszins te haten.

Margherita-man Enzo Carra verklaarde dat de ‘positie van Bertinotti verschillend is dan de andere hervormende krachten waaronder de sociaaldemocratische DS en Margherita. Carra gelooft niet dat proletarische onteigeningen aan de horizon verschijnen om schade aan iemand of iets toe te brengen. Ook de (die hard) communisten, Comunisti Italiani verklaarde bij monde van Marco Rizzo dat het ‘absurd’ is om te denken of te wensen dat een vermagering van Mediaset niet het risico loopt om te worden afgewenteld op de medewerkers van Mediaset. Alfonso Pecoraro Scanio, politiek leider van de Verdi (Italiaanse Groenen) verklaarde dat Bertinotti ‘zeker verkeerd begrepen is.’ De Verdi, DS, Margherita, Comunisti Italiani en Rifondazione Comunista maken allen deel uit van Unione.

Bron verklaringen: centomovimenti/Italiaanse media

COMMENTAAR DUTCHMEDIA

Met binnenkort centrumlinks opnieuw in de Italiaanse regering blijkt dat centrumlinks zich NIETS aantrekt van wat zich de afgelopen vijf jaar in Italië heeft ontrokken. Centrumlinks is mede verantwoordelijk voor het ontstaan van en het laten bestaan van de onnavolgbare monopolitische macht in het Italiaanse televisielandschap die Mediaset heeft. Dat de centrumrechtse regering met Forza Italia van Silvio Berlusconi, de postfascisten van Alleanza Nazionale, de conservatief katholieke partij UDC en de extreemrechtse/separatistische partij Lega Nord voor de verdere monopolisering van Mediaset in combinatie met de publieke omroep Rai stonden, was meer dan duidelijk. Nu een nieuwe Italiaanse regering aantreedt, blijkt bij voorbaat een onbegrijpelijke houding van de Italiaanse politiek. Geen volwassen EU-land kent dergelijke media-verhoudingen, op Luxemburg na (waarvan het land in bevolkingsaantal te klein is en geen interne Letzeburgse generalistische kanalen bestaan).

Na de oproepen van de OSCE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), IFJ (International Federation of Journalists), het EU-Parlement met haar aanvaarde resoluties en andere relevante instanties waaronder de internationale publieke opinie, is het tijd dat een hernieuwde oproep uit de Europese Unie wederklinkt naar de Italiaanse regering. Waarom roept bijvoorbeeld de Nederlandse regering – die democratie hoog in het vaandel zegt te hebben staan, niet hiertoe op? Hoe kan je met hetzelfde fatsoen voor landen als Bulgarije, Roemenië en Kroatië eisen stellen die je – ook als Nederland – voor Italië niet vindt gelden?

Immers – in navolging van de bankmarkt – behoren de monopolies in de mediamarkt op te worden geheven in Italië! Waarom treedt de (Nederlandse) Eurocomissaris Kroes (VVD) van mededinging niet op tegen de monopolistische mediasituatie in Italië? Waarom blijft het CDA samen met Forza Italia één fractie vormen in het Europees parlement terwijl overduidelijk is dat Forza Italia – de partij van Silvio Berlusconi – democratie niet zo nauw neemt? Vragen waarop ondergetekende van niemand een echt kan verkrijgen, anders dat dat wellicht de kop in het zand gedachte en handel met Italië stukken belangrijker wordt gevonden dan deze kwesties aan de kaak te stellen….!

David de Jong
mede-organisator debatavond Infowarroom Berlusconi/De Balie (9 april)
mede-auteur: Berlusconia: l’Ultimo Atto
Mediajournalist DutchMedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *