NOS en Roos willen alle beschikbare landelijke DAB

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) en de Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) hebben in een brief aan minister Brinkhorst (D66) van Economische Zaken een officiele aanvraag gedaan om nagenoeg alle DAB-frequenties met (semi)nationaal bereik toegewezen te krijgen. Het gaat dan om de frequentieblokken 6B, 11C en 12B, zo blijkt uit de brief van de NOS-Raad van Bestuur van 20 april jl. die DutchMedia heeft bereikt. Thans beschikt de NOS al over blok 12C.

Zoals bekend heeft minister Brinkhorst in een overleg met de Tweede Kamer geconcludeerd de verdeling van commerciële DAB-vergunningen uit te stellen en de discussie aan te gaan over hoe radio te digitaliseren na de Regionale Radioconferentie 2006 (RRC 06) van de ITU die van 15 mei tot 16 juni te Geneve zal worden georganiseerd. Tijdens RRC06 zullen frequenties in o.a. Europa worden afgestemd ten behoeve van DAB en DVB-T gebruik. Bij de meeste politieke partijen in de Tweede Kamer heerst twijfel bij het kiezen van de DAB-techniek als digitale ‘opvolger’ van de FM-techniek.

In de brief die de Raad van Bestuur van de NOS heeft uitgestuurd, wil de NOS niet alleen extra frequentieblokken, maar wil het nog meer frequentieblokken in Band III die in de RRC06 conferentie geclaimd zouden moeten worden ten behoeve van de NOS.

De Raad van Bestuur van de NOS schrijft nu dat in haar optiek de politieke opstelling van Nederland in de onderhandelingen, Nederland sterk benadeelt, waardoor te weinig DAB frequenties voor Nederland zouden overblijven. De NOS stelt nu voor om samen met ROOS een ‘voortrekkersrol’ in de DAB-markt in te vullen door extra frequenties te claimen die voor commerciele doeleinden bedoeld waren. De NOS-Raad van Bestuur schrijft in de brief: “Voor zover [..] bekend hebben deze kavels tot op heden geen toepassing gevonden en is hiervoor ook geen aanvraag ingediend. Wel liggen deze kavels al geruime tijd gereed voor toewijzing. Hoewel ongetwijfeld overbodig, herinneren wij u in dit verband aan enkele uitspraken van de bestuursrechter waarin is aangegevend dat het toewijzen van frequenties niet eindeloos op de lange baan kan worden geschoven.” Eventuele ‘restcapaciteit’ zou de NOS dan aan derden willen vergeven, nadat alle regionale omroepen geaccomodeerd zijn. De meeste commerciële radiostations hebben door de internationale ontwikkelingen in het DAB-dossier (lage afname, niet altijd een goede kwaliteit, verplichte samenwerking op één multiplex e.d.), de onzekerheid rondom de FM-licenties en andere oorzaken, geen of weinig interesse in DAB-frequenties. Overigens heeft het bedrijf dB Europe zich wel als enthousiaste potentiele multiplexbeheerder opgeworpen om de frequenties in te vullen. Thans voert dB Europe samen met de Universiteit Twente op het door de NOS geclaimde frequentieblok 12B tests uit.

In de brief stelt de NOS-Raad van Bestuur dat ze met het ministerie van OC&W overleg ‘op korte termijn contact’ zal opnemen over de ‘financiële aspecten’. Zoals bekend is een algehele bezuinigsoperatie bij de publieke landelijke omroep gaande.

Overigens dient vermeld te worden dat de NOS met haar DAB uitzendingen op het frequentieblok 12C nauwelijks een aan te merken publiek weet te bereiken door het te verwaarlozen aantal DAB-radio’s. De kwaliteit van de uitgezonden radiostations is bovendien soms onder de kwaltieit van FM te definieren, doordat te veel radiostations (negen) op een multiplex (frequentie) worden uitgezonden waardoor aan kwaliteit moet worden ingeboet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *