Slam! FM aandeelhouders ID&T en 2HMedia in conflict

De aandeelhouders van het radiostation Slam! FM zijn in conflict met elkaar geraakt over de financiering van Slam! FM. 2HMedia, een bedrijf van Marcel Dijkhuizen, Ruud Hendriks en Lex Harding (Lodewijk den Hengst) hebben sinds 1 december jl. 66,67 % van de de radiozender in bezit. ID&T Broadcasting BV, behield na de overname 33,33 % van het radiostation, maar is nu in conflict gekomen nu deze haar belang wil verkopen aan het bedrijf van het trio. ID&T Broadcasting BV is in handen van Duncan Stutterheim’s bedrijf ID&T. ID&T eiste voor de rechtbank in kort geding dat 2HMedia op basis van een ‘putoptie’ overeenkomt voor 2,5 miljoen euro op grond van onverenigbaar beleid van Slam! FM haar resterende aandelen kon verkopen

Het bedrijf van Harding, Hendriks en Dijkhuizen stelden in de rechtszaak dat ID&T ‘niet aan haar financieringsverplichtingen’ op grond van de verkoopovereenkomst heeft voldoen. Hiermee wordt gedoeld op investeringen die in het verliesgevende station Slam! FM moesten worden gedaan om het station draaiende te kunnen houden. 2HMedia is daardoor de enige financier van het radiostation geworden. Ook stelde 2HMedia dat de marktwaarde van het eenderde belang in Slam! FM (2,5 miljoen euro) thans ‘aanzienlijk lager is’ dan in de ‘putoptie’ was overeengekomen. Tenslotte heeft 2HMedia een schadevergoedingsvordering neergelegd bij ID&T aangezien het van mening is dat ‘onjuistheden’ zouden staan in het destijds opgestelde ‘informatiememorandum’.

“We hebben het kort geding gewonnen,” meldt aandeelhouder Ruud Hendriks. “Met Slam! FM gaat het harstikke goed. We zijn het alleen oneens over de prijs van Slam! FM,” aldus Hendriks. Opvallend is de positieve beoordeling van Slam! FM terwijl in de rechtszaak een liquiditeitstekort gemeld wordt en marktwaardedaling. Desgevraagd wil Hendriks anders dan naar de luistercijfers te verwijzen en het melden van ‘hoge omzetten’ niet ingaan op de daadwerkelijke financiele cijfers en de financiĆ«le discussie die met ID&T Broadcast BV is gevoerd over de financiering van Slam! FM. “Zo’n verhaal dat het heel erg slecht gaat en dat we een kat in de zak zouden hebben gekocht, klopt niet. Wij hebben een bepaald bedrag geclaimd bij ID&T en wij willen graag ook een aantal andere zaken verrekenen. Afhankelijk daarvan zijn we bereid zaken te bespreken.” Volgens Hendriks heeft ID&T zaken anders voorgespiegeld dan ze in werkelijkheid zijn. Deze uitspraak is opvallend, aangezien voor de overname daadwerkelijk geeffectueerd werd, 2HMedia een due dilligence (uitgebreid boekenonderzoek) liet uitvoeren.

Bas Meijer, directielid van ID&T wijst er op dat zijn bedrijf na de uitspraak van de kortgeding rechter overleg voert om te trachten er met 2HMedia uit te komen. Meijer wil verder niet ingaan op de insinuaties, uitlatingen van Hendriks en argumenten uit de rechtszaak lopende de procedures. Uit de procedure blijkt dat ID&T het niet eens is met de opstelling en houding van een aantal beslissingen van 2HMedia aangaande Slam! FM. Oorspronkelijk zou ID&T als ware het een partner samenwerken met Slam! FM en de meerderheidsaandeelhouder 2HMedia. Getuige de rechterlijke procedures lijken partijen elkaar niet het vertrouwen (meer) te geven en worden beweringen gedaan over elkanders gebreken….wordt vervolgd!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *