Nederland: 3 DAB, 1 DAB/DVB-T en 7 DVB-T multiplexen

De Nederlandse regering heeft bij de internationale frequentieconferentie RRC06 Geneve volgens eigen zeggen haar doelstellingen ‘ruimschoots’ weten te behalen. Dit schrijft Laurens Jan Brinkhorst, D66-minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Nederland krijgt de beschikking over drie landelijke DAB-multiplexen. Tot nu toe waren dat er twee. Eén daarvan is al langdurig in licentie vergeven aan de NOS (publieke landelijke omroep). De NOS heeft overigens een claim gelegd op alle DAB-licenties bij de overheid. Dankzij een brede twijfel over DAB bij digitalisering van radio in de ether en de te kiezen technieken in de Tweede Kamer, heeft minister Laurens Jan Brinkhorst besloten deze discussie in het najaar verder te voeren opdat die uiteindelijk zal moeten leiden tot een verdeling van frequenties. Indien het om twee te verdelen commerciële DAB multiplexen blijft, blijft voor de DAB-uitrol de vraag of dit afdoende is voor Nederland. Bij goede kwaliteit kunnen immers via deze capaciteit maximaal 12 radiostations worden uitgezonden. Nederland telt thans officieel negen landelijke commerciële FM-radiostations, alsmede twee landelijke AM-radiozenders. Indien meer radiostations worden uitgezonden, wordt direct aan kwaliteit ingeboet. De NOS doet dit thans middels haar multiplex die overigens nauwelijks publiek bereikt, door gebrek aan interesse voor DAB, wat weer komt door een gebrek aan aanbod.

Voor DVB-T (oftewel digitale ethertelevisie) heeft Nederland in ieder geval zes landelijke DVB-T multiplexen tot haar beschikking gekregen. Een zevende met 80 % dekking zal Nederland ook kunnen gebruiken. Licentiehouder Digitenne – voor 80 % in handen van Koninklijke KPN NV – gebruikt thans vijf multiplexen in de Randstad, waarvan één aan de NOS is gelicenceerd. Nagenoeg alle zenders – ook de publieke zenders – worden daarbij gecodeerd uitgezonden, een Europees unicum. Van de verworven frequenties kan Nederland een deel ten behoeve van DVB-H (mobiele televisie-uitzendingen) inzetten.

De frequenties komen beschikbaar per 17 juni 2007, maar de minister van EZ tekent aan dat ‘een deel’ niet direct beschikbaar is doordat sommige frequenties in buurlanden moeten worden omgezet en daarmee nog afspraken gemaakt moeten worden. Een ander deel van de frequentieruimte wordt thans ingezet voor andersoortige Nederlandse diensten die eveeens moeten worden omgezet.

Voor de omschakeling van analoge naar digitale radio- en televisie-uitzendingen geldt dat binnen RRC06 Geneve voor Europa en omliggende regio’s is afgesproken dat de ‘bescherming’ van analoge uitzendingen per 2015 komt te vervallen. Dit betekent overigens niet dat per 2015 analoge radio- en televisie-uitzendingen moeten worden beëindigd….

One thought on “Nederland: 3 DAB, 1 DAB/DVB-T en 7 DVB-T multiplexen”

  1. 12 landelijke commecelle radio stations en de 6 a 7 radio stations die de publieke omroep uitzend komt op 18 a 19 stations landelijk en nog eens (de L band voor lokale radio stations) lijkt me gewelldig
    dvb zes multiplexen landelijk als de kpn/digitenne die 5 houd die die nu heeft en de 6 landelijke en de 7 die 80% dekking heeft aan een derde party geeft dan kpn met free to air of gedeeltelijk betaald is
    lijkt het me een goed idee +- 30 a 35 tv zenders in de ether

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *