100 % NL kan starten, rechter wijst verzoek RTL FM af. RTL FM blijft op de kabel/satelliet

De kortgeding-rechter heeft vanmorgen bepaald dat 100 % NL op 8 juli haar uitzendingen kan starten. RTL FM had een voorlopige voorziening gevraagd om ook na 7 juli te kunnen blijven uitzenden op het landelijke FM-kavel A9. Eerder al had ex-minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) de vergunning van RTL FM ingetrokken en per 8 juli vergeven aan 100 % NL, als gevolg van een eerdere rechterlijke uitspraak (bodemprocedure) waarin 100 % NL beargumenteerd de vergunningsverlening uit 2003 aan de kaak stelde.

RTL Nederland stelde bij de rechter dat RadioCorp Oy (het bedrijf achter 100 % NL) dat wijzigingen op de oorspronkelijke aanvraag in 2003 niet mochten worden toegelaten, maar bovenal dat RadioCorp Oy onterecht tot de toets zou zijn toegelaten mede vanwege financieel onrealistische plannen en betwiste de wettelijke grondslag om de vergunning van RTL FM in te trekken. Namens de toenmalig minister stelden zijn advocaten dat RTL Nederland te laat bezwaar had ingediend omtrent de toelating van 100 % NL en daar geen procesbelang in had. Daarnaast verdedigden de advocaten van de staat de economische haalbaarheid van het bedrijfsplan van 100 % NL en noemt deze ‘reëel’. Ook RadioCorp Oy betoogde dat haar bedrijfsplan wel degelijk haalbaar is, verwijzend naar een nieuwe niche en buitenlandse ervaringen bij soortgelijke radiostations. Overigens stelde de rechter dat gebleken is dat bij 58 van de 60 aanvragers hun oorspronkelijke aanvraag hebben gewijzigd en aldus ‘verzuimherstel’ hebben verkregen bij de verdeling van etherfrequenties.

De rechter stelde eveneens dat 100 % NL juist gebaseerd op (mislukte) ervaringen van radiostations met overwegend Nederlandse muziek (denk aan Radio Noordzee Nationaal) haar bedrijfsplan heeft ingericht en daar ‘rekenschap’ van heeft genomen; 100 % NL was terecht toegelaten tot de toets, aldus de voorzieningenrechter. Aldus wees de rechter de gevraagde ‘voorlopige’ voorziening voor RTL FM af. RTL Nederland gaf in de rechterlijke procedure aan dat het niet haalbaar zou zijn om RTL FM als kabel (& internet/satelliet) radiostation te laten voortbestaan zonder FM-etherdekking.

Inmiddels heeft RTL FM gemeld – ondanks hetgeen ze in de rechterlijke procedure meldde – dat ze vooralsnog doorgaat met de zender op satelliet, kabel en internet. 100 % NL start vlak na middernacht in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 juli met uitzenden van vooral trendy en populaire Nederlandstalige muziek op het FM-kavel A9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *