Slam! FM voor 100 % van 2HMedia BV

Slam! FM is met onmiddelijke ingang voor 100 % in handen van 2HMedia BV. Afgelopen week stond minderheidsaandeelhouder ID&T Broadcast BV nog voor de rechter omtrent de wens om de aandelen voor 2,5 miljoen euro te willen verkopen aan 2HMedia, op basis van een volgens haar geldende overeenkomst. De rechter bepaalde dat dat niet zo kon worden afgedwongen en wees een eis van ID&T af. ID&T en 2HMedia zijn daarop een onderhandeling gestart, die uit is gemond in een overeenkomst.

“We zijn blij met de oplossing,” aldus Ruud Hendriks die nu samen met Marcel Dijkhuizen en Lex Harding Slam! FM volledig in handen heeft gekregen. De discussie ging vooral over het door 2HMedia BV voor de overname te betalen bedrag. Uit de rechtszaak bleek al dat een aantal kwesties onderling verrekend dienden te worden. Vermoedelijk heeft hierdoor 2HMedia enige tonnen euro’s minder betaald voor de overname van de resterende aandelen. Hendriks zegt overigens dat deze op korte termijn geen plannen heeft de zender te verkopen nu 2HMedia de radiozender voor 100 % in handen heeft. “We willen het graag houden. Niet uit te sluiten valt echter op lange termijn dat als er een partij is die een bijdrage aan de ontwikkeling van zo’n heeft, dat deze deelneemt. Maar we hebben geen behoefte aan geld op dit moment,” aldus Hendriks. Nog steeds lopende procedures met de staat over het te hanteren format en wat wel en niet is toegestaan compliceren bovendien deelnemingen van derden aan het radiostation. Daarbij is ID&T overigens niet meer betrokken. Bas Meijer, directielid van ID&T meldt desgevraagd “blij te zijn met de totale deal” alsmede blij te zijn dat de verschillen van meningen opgelost zijn. ID&T speelt vanaf nu geen enkele rol meer bij Slam! FM, al wenst Meijer 2HMedia veel succes met de uitbouw van het door ID&T op de wereld geholpen radiokindje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *