FunX: financiering komende twee jaar verzekerd?

De voor stadsjongeren bedoelde radiozender FunX ziet haar financiering voor de komende twee jaar verzekerd. Dit blijkt uit een rondgang die DutchMedia heeft gepleegd bij de steden Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam alsmede het ministerie van OC&W. De financiering van FunX was door deze overheden tot en met dit jaar toegezegd, waarbij de publieke lokale omroeporganisaties SLOR, Salto, RTV Utrecht en de Stadsomroep Den Haag FM-licentiehouders en partner van FunX zijn. Het subsidiebedrag omvat daarbij (peiljaar 2005) circa 846.000 euro van de zijde van de gemeenten en circa 901.000 van de zijde van het ministerie van OC&W. Sinds medio 2005 is de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) echter de grootste financier geworden in het kader van de produktie-opdracht voor de landelijke kabel/internet/satellietradiozender ‘FunX supported by BNN’. FunX BV ontvangt hiervoor thans 1,05 miljoen euro op jaarbasis; dit zal per 2007 1,5 miljoen euro zijn, waarmee de NOS circa 46 % van de subsidie-bedragen voor haar rekening zal nemen.

De gemeenten en het ministerie van OC&W hebben tegenover DutchMedia aangegeven dat de subsidie niet voor lange duur wordt afgegeven omdat deze een nieuw ‘ondernemingsplan’ van FunX wensen en willen kijken naar de ‘landelijke potentie’ van FunX en daarmee samenhangende ‘financieringsproblemen’. Daarmee doelen de gemeente en het ministerie van OC&W op de mogelijkheid FunX volledig bij de NOS onder te brengen.

Willem Stegeman, directeur van FunX, reageert op deze bevendingen: “Ik heb eigenlijk geen behoefte om te reageren omdat er nog niets vast ligt,” om vervolgens toch inhoudelijk op de zaak in te gaan:
“de financiele zaken zijn nog niet vastgelegd en dat is natuurlijk bepalend/taakstellend voor het bedrijfsplan. Wat al wel prettig is dat alle gemeenten de intentie hebben om door te gaan, inclusief Den Haag. Met landelijke potentie wordt natuurlijk die BNN-constructie bedoeld, ook gemeenten leggen graag de rekening ergens anders neer. Over de status, ik denk dat het voor de toekomst van FunX van groot belang is dat de boel heel blijft. Het product is door vriend en vijand als relevant, onderscheidend en waardevol aangemerkt. Dat betekent dat er sprake moet zijn van perspectief en duidelijkheid voor de productiemaatschappij. FunX moet verlost raken van getouwtrek om financiele verantwoordelijkheden van opdrachtgevers of de status van juridische speelbal van de NVCR. Gezien de rol die de zender heeft ingenomen de afgelopen jaren mag er dus nog wel wat worden verbeterd aan de juridische en financiele omgeving van FunX. Het bedrijfsplan zal wat ons betreft opnieuw het karakter hebben van een prestatiecontract, daar voelt FunX zich prima bij.” De gemeenten hebben overigens ook aangegeven dat de formele discussie over de continuerende financiering met de desbetreffende gemeenteraden komend najaar in het kader van de begrotingsdiscussies en de te nemen Collegebeslissingen zullen worden gevoerd.

FunX draaide in 2005 een reclame-omzet van 687.403 euro waarbij nog eens 258.913 via ‘mediabarter’ aan inkomsten werd gegenereerd. De zender draaide nagenoeg breakeven met een totale omzet (inclusief subsidies) van 3,4 miljoen euro en een bedrijfsresultaat voor belasting van 13.305 euro negatief, maar 16.695 euro na beslastingen positief.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *