STER wil blijven bestaan en digitaal uitbreiden

Zoals elders aangekondigd zullen Nederland 1, 2 en 3 per begin september met een aangepaste vormgeving de herprofilering van de publieke tv-netten duiden. De Stichting Ether Reclame (STER) presenteerde enkele weken geleden aan adverteerders de nieuwe profielen.

Opvallend was dat STER-directeur Arian Buurman de politieke boodschap ter behoud van de STER meegaf. Volgens Buurman hebben adverteerders er belang bij dat publieke omroepreclame blijft. Een aantal doelgroepen zou anders niet meer bereikt kunnen worden, maar bovenal zou het verdwijnen van reclame op de publieke netten ‘ongewenste’ prijsverhogingen met zich meebrengen. Het brengen van mediapolitieke boodschappen richting adverteerders is geen gebruik van de STER. In de Tweede Kamer blijkt uit de uitingen van de PvdA, VVD en CDA dat er best een meerderheid te formeren is voor een reclameloze publieke omroep. Desgevraagd betwijfelt Buurman overigens de daadwerkelijke haalbaarheid van het plan doordat de politieke partijen elk een andere onderbouwing hebben bij afschaffing om een ander doel voor de publieke omroepsector te bereiken.

Dat de STER meer aspiraties heeft, bleek overigens ook uit de aankondiging om op de publieke digitaal verspreide themazenders reclame te willen aanbieden. Komend jaar zal de publieke verkoper van reclame – zonder winstoogmerk – hier op terugkomen. Met name het muzikale omroepbedrijf MTV Networks heeft hier bezwaren tegen omdat deze met de bewegingen van de publieke landelijke omroep in het digitale domein marktbederf en oneerlijke concurrentie zou plegen. Volgens de STER-directeur niets nieuws en een bekend geluid. Binnenkort zal de NOS de nieuwe logo’s en vormgeving officieel naar buiten brengen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *