Commissariaat voor de Media: geen problemen met betaalmodus publieke themazenders

Het Commissariaat voor de Media ziet geen problemen in het gegeven dat de NOS voor de publieke themazenders een overeenkomst met UPC Nederland heeft afgesloten als gevolg waarvan de themazenders alleen met extra bijbetaling te zien zijn in een betaaltelevisiemodus. Dit blijkt uit een brief aan het bestuur van de programmaraad Haarlem heeft verstuurd die Dirk Oudenaarden namens het Commissariaat voor de Media vorige week verstuurde. In de optiek van de Nederlandse toezichthouder op publieke en commerciële omroep is een dergelijke overeenkomst onderdeel van ‘normaal economisch handelen’.

Oudenaarden schrijft verder dat het ‘niet aannemelijk’ is dat UPC met de (digitale) doorgifte van VPRO’s 3voor12 in een digitaal pakket waarin nog andere zenders zijn opgenomen, een ‘meer dan normale winst zal maken’. Artikel 55 van de Mediawet stelt dat de publieke landelijke omroepinstellingen zich ‘niet dienstbaar’ mogen maken aan het ‘maken van winst door derden’.

In de brief is in dit kader niet duidelijk gemaakt wat het Commissariaat bedoelt met het verschil tussen ‘winst’, ‘normale winst’ en ‘meer dan normale winst’. Volgens een zegsman geldt hetzelfde principe in ieder geval ook bij Casema en Essent Kabelcom/@Home. Casema vraagt bijvoorbeeld voor ontvangst van de publiekethemazenders 9,95 euro extra per maand (zonder 3voor12 overigens) bovenop de analoge standaardpakketprijs; Essent Kabelcom/@Home 8,95 euro per maand extra, UPC vraagt 4,16 euro per maand extra. Het gaat volgens de zegsman om exorbinante winst.

Eerder hadden zowel de programmaraad Haarlem alsmede de SP Tweede Kamerfractie vraagtekens bij de kwestie geplaatst. De Programmaraad Haarlem adviseerde VPRO’s 3voor12 Central oorspronkelijk voor distribuatie in het analoge basispakket, maar liep op tegen een blokkade van de NOS Raad van Bestuur die de publieke neventaak-zender exclusief via de digitale kabelpakketten alleen tegen extra betaling beschikbaar wil stellen in het kader van een algehele digitale distributie-overeenkomst met o.a. UPC.

CDA-minister Maria van der Hoeven, portefeuillehouder Media, stelde zich in antwoord op SP-vragen achter de ingenomen meningen van de NOS Raad van Bestuur en stelde zich in de beantwoordinge met terugwerkende kracht achter het nu ingenomen standpunt van het Commissariaat voor de Media.

Het Commissariaat voor de Media stelt in haar schrijven overigens ook dat de hoofdtaakzenders Nederland 1, 2 en 3 alsmede Radio 1, 2, 3FM, 4 en 747AM met hun kabeldoorgifte niet bijdragen aan winst door derden op de kabel. Onvermeld blijft daarbij in de brief dat de hoofdtaakzenders in tegenstelling tot de publieke themazenders ook via andere infrastructuren kosteloos beschikbaar zijn, terwijl een themazender als VPRO’s 3voor12 op televisie exclusief via de digitale kabeltelevisiepakketten worden aangeboden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *