CDA ‘solide basis’ publieke omroepverenigingen en neventaken worden hoofdtaken

Het CDA wil de rol van publieke omroepverenigingen in het publieke landelijke omroepbestel verankert zien, maar wil ook een meer solide basis voor de financiering van het publieke omroepbestel. Dit blijkt uit het concept-verkiezingsprogramma van het Christen Democratisch Appèl (CDA).

De CDA-punten – die grotendeels bekend waren – komen deels uit de mediawet die ex-staatssecretaris Medy van der Laan bij de Tweede Kamer had ingediend, maar nu op losse schroeven staat door het terugtreden van Van der Laan. Het CDA stelt bijvoorbeeld explicoiet dat opinierubrieken niet bij de NOS thuishoren, en dat budgetten en zendtijd voor actualiteitenrubrieken bij ‘maatschappelijk verankerde omroepverenigingen’. De NPS zou hierdoor buiten de boot vallen. Het CDA is overigens ook van mening dat ‘inhoud en plaatsing van programma’s niet los van elkaar staan’, maar laat in het midden of dat moet gebeuren door de veelal door haar gebezigde taal dat omroepvoorzitters weer de NOS Raad van Bestuur moeten controleren.

Het CDA blijft vasthouden aan de ‘brede taakopdracht’ van de publieke landelijke omroep, en claimt dat er ‘voldoende’ budget moet bestaan voor een goede nieuwsvoorziening, actualiteiten, duiding van nieuws en levensbeschouwelijke programma’s, cultuur en educatie. Bij dat laatste stelt het CDA dat een ‘varieteit maatschappelijke omroeporganisaties’ kan worden ingeschakeld, en niet langer alleen EDUCOM (RVU, Teleac/NOT).

Opvallend in het verkiezingsprogramma is verder dat het CDA gaat voor een financieel ‘solide basis’ voor de publieke (landelijke) omroep die ‘minder afhankelijk wordt van reclamegelden’, door ‘vanaf een bepaald moment van derving van reclame-inkomsten het gebrek aan middelen compenseert’. Daarbij stelt het CDA eveneens dat omroepverenigingen zich meer commercieel moeten kunnen gedragen binnen en buiten het publieke bestel; dit is overigens een wens van met name de KRO, bestuurlijk nauw verwnat aan het CDA. Hoe de derving wordt gecompenseerd en hoe de ‘solide basis’ gefinancierd moet worden laat het CDA in het midden in het verkiezingsprogramma, net zoals de kwestie omtrent het reclamevrij maken van de publieke landelijke omroep.

Een ander opvallend gegeven is dat het CDA de huidige ‘neventaken’ tot hoofdtaak – en dus een kerntaak – wil maken van de publieke landelijke omroep. Dit zou betekenen dat ze niet langer aanvullend hoeven te zijn op Nederland 1, 2 en 3, resp. Radio 1, 2, 3FM, 4 en 5, maar op zichzelf meer vrijheid verkrijgen. Op radiovlak gaat het dan om o.a. de Concertzender, FunX supported by BNN, 24Nieuws, Top2000 en op televisievlak gaat het om o.a. HollandDoc, NOS Journaal24, /Geschiedenis, 3voor12, Nederland E, ConsumentenTV, alsmede de te lanceren zenders Cultura en 101TV.

Tenslotte maakt het CDA zich hard om programma’s en clips met ‘excessief geweld en vrouwonvriendelijke inhoud’ [..] ‘niet of pas laat in de avond’ te tolereren. Ook stelt het CDA dat de overheid de media moet aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en afspraken dient te maken om zich te houden aan ‘maatschappelijke normen rond drugs en om (het overmatig gebruik van) alcohol niet verder te normaliseren’. Tot nu toe is op het punt van excessief geweld, drugs, alcohol en sex op televisie zelfregulering aan de orde. Het lijkt erop dat het CDA dat anders wenst te organiseren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *