MTV op zoek naar creatief, technisch talent

MTV Networks BV zoekt Nederlands creatief technisch talent. Hiertoe heeft het een wedstrijd uitgeschreven onder de naam ‘MTV Networks Digital Scout’. De bedoeling is dat deelnemers applicaties verzinnen zodat een concept voor de digitale platforms kan worden uitgewerkt. Interactie is daarbij een vereiste. Voor de uitwerking looft MTV Networks BV maximaal 10.000 euro uit om de creatie te laten uitwerken; dit mag niet aan de inzender zelf worden toebedeeld.

Njusja Andersen, woordvoerster van MTV Networks, zegt desgevraagd dat het bedrijf weliswaar creatief is, maar dat het met deze wedstrijd haar blikveld wil verruimen. De bedoeling is twee winnaars per jaar aan te wijzen. Daarbij krijgt MTV Networks BV één jaar het gebruikersrecht van de applicatie. Volgens Andersen is met name het crossmediale aspect van belang: combinaties van mobiele telefonie, (digitale) televisie, internet, spellen en/of andere platforms zijn daarbij relevant. Als voorbeeld van een
creatief idee noemt Andersen een toepassing waarbij via internet in een database vrienden worden opgenomen, waarbij indien deze in een café zitten in een straal van enkele kilometers, met een SMS kunnen worden gevraagd een drankje mee te komen drinken. Overigens stond op de site abusievelijk een zin vermeld waaruit afgeleid kon worden dat de rechten op het idee volledig in handen zouden komen van MTV Networks BV. Dit is niet juist. Deze ommissie is inmiddels rechtgezet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *