AVRO introduceert ‘vrijheid’ als nieuw uitgangspunt en berust in de zendtijdindeling

De AVRO heeft een nieuw uitgangspunt gepresenteerd dat in haar programma’s tot uitdrukking moet komen. Kern daarvan is ‘vrijheid’. De AVRO zal dit ondersteunen met de slogan ‘een breder beeld’ en wil daarmee een ‘brede kijk op de samenleving’ bieden als onafhankelijke omroeporganisatie. Dit presenteerde de ‘algemene’ gister tijdens haar seizoenspresentatie.

De afgelopen jaren kenschetste de AVRO zich door bestuurlijke strubbelingen. Willemijn Maas, de nieuwe algemeen directeur van de AVRO en Tom Kok, de (nieuwe) voorzitter van deze omroepvereniging meldden daarbij dat ze toewillen naar een nieuw systeem voor maatschappelijke verantwoording van omroepverenigingen. Een hoogleraar van de TU Delft is gevraagd om te onderzoeken hoe omroepen op een andere wijze hun binding kunnen aantonen met kijkers en luisteraars. Als opzet noemde de AVRO-directrice het idee van het kunnen zijn van ‘fan’ van een zender, programma, presentator of programma. Daarbij gaf de AVRO ook aan dat het vreemd is dat de gegarandeerde zendtijd thans bij de grote omroepen niet onderling verschilt, ook al is het ledenaantal soms sterk verschillend. De AVRO wil overigens ook andere omroepen en de NOS Raad van Bestuur betrekken bij de ideeën hierover en uiteindelijk komen met een afgerond voorstel opdat de Tweede Kamer een wetswijziging kan doorvoeren.

De AVRO is overigens opvallend positief gestemd over de nieuwe netindelingen op de publieke landelijke radio- en televisie-zenders. Voor het televisiegedeelte zegt televisieleider Kees Tukker tevreden te zijn over de uitkomsten van het nieuwe model. Volgens Tukker is zijn omroep er voor de komende maanden op onderdelen zelfs op vooruitgegaan. De AVRO ziet het nieuwe model vooral als mogelijkheid om programma’s onder een breder publiek te kunnen brengen omdat ze nu gegarandeerd over meerdere zenders worden gespreid. Toch blijft volgens Willemijn Maas de discussie gaande hoever de invloed van de NOS Raad van Bestuur kan gaan voor de wel of niet plaatsing van programma’s en in hoeverre deze gaat over de inhoud van programma’s. Bewust presenteerde de AVRO de gezamenlijke mediapers twee nog niet geplaatste programma’s als ‘pilot’ met een oproep aan zendercoördinatoren deze programma’s vooral te plaatsen. Het gaat daarbij om ‘Geboren Op,’ waarin mensen worden samengebracht die op dezelfde datum zijn geboren) en ‘3 Keer’, waarin drie reizigers op een bestemming verchillende belevenissen meemaken.

De programma’s van de AVRO zijn voor een groot deel nog terug te herleiden naar de thema’s die deze omroep voorheen als speerpunten had gedefinieerd (gezondheid, dier/natuur, kunst & cultuur, jeugd). Volgens de AVRO-directrice is het de bedoeling dat in deze programma’s en nieuwe programma’s de nieuwe thematiek tot uitdrukking gaan brengen. De AVRO heeft de organisatorische opbouw van haar organisaties naar thema’s losgelaten en werkt weer met aparte radio, televisie en internetafdelingen.

Programmatisch komt de AVRO met o.a. een nieuwe door de Bankgiroloterij gesponsorde serie (Restauratie) omtrent oude gebouwen die gerestaureerd kunnen worden in een format waarbij uiteindelijk in spelvorm een gebouw de ‘winnaar’ wordt, een live versie van het cabaretcompilatieprogramma ‘Andermans Veren’ en een documentairereeks over Afrika: ‘Oorlog is business’. Op cultureel gebied zal de AVRO elke zaterdag overdag van 09 tot 17 uur onder de noemer ‘AVRO Panorama’ non stop kunst- en cutluur uitzenden, met met name herhalingen van oudere programma’s. Hospitaal en Huisartsenpost zijn twee nieuwe medische programma’s. Op de radio zal de AVRO acte de presence geven op het vernieuwde Radio 5 met de terugkeer van ‘Toppers van Toen’ en de komst van Wintertijd-radio, dat nu nog bij Arrow Classic Rock wordt uitgezonden.

Op internet zal de AVRO een vernieuwde site lanceren, met eigen portals. Volgens Willemijn Maas is de discussie met de NOS Raad van Bestuur over de financiering daarvan nog niet afgerond. Eerder werd bekend dat de AVRO daarover in conflict was over de invulling en het (verplicht) leveren van programma’s voor Uitzending Gemist. Volgens Maas gaat daar een principiele discussie aan ten grondslag, waarbij de NOS Raad van Bestuur van mening is dat ze het gezamenlijk belang wil bevorderen en controleren, terwijl in de optiek van de AVRO het er om gaatom te beoordelen of activiteiten niet strijdig zijn met het gezamenlijk belang. Zolang procedureel de NOS Raad van Bestuur en de AVRO in conflict hierover zijn, blijft het geld voor de AVRO wel gereserveerd. Financiering van de digitale AVRO-themakanalen ‘Museum TV’ en ‘AVRO Dier & Natuur’ zijn volgens Kees Tukker wel geregeld. De themakanalen zijn overigens alleen via internet beschikbaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *