VARA presenteert nieuw seizoen: tegen nieuw programmeermodel

De publieke omroepvereniging VARA heeft zich opnieuw relatief fel gekant tegen het door de NOS Raad van Bestuur ingevoerde programmeermodel dat op 4 september aankomende op Nederland 1, 2 en 3 zichtbaar wordt. Dit bleek bij de seizoenspresentatie die de VARA na 3 jaar opnieuw onder eigen verantwoordelijkheid heeft georganiseerd. De NOS Raad van Bestuur presenteert zelf donderdag aan de pers en medewerkers haar plannen voor het nieuwe seizoen, terwijl de AVRO en Evangelische Omroep een eigen presentatie organiseren.

Tijdens de presentatie hekelden presentatoren als Matthijs van Nieuwkerk en Paul de Leeuw samen met directeur Frans Klein het nieuwe programmeermodel. Het zou een voorzetje zijn voor een BBC-model, aldus Van Nieuwkerk. Paul de Leeuw zei hierover “We hebben verloren, maar besloten toch mee te gaan.” Volgens De Leeuw is het jammer dat het initiatief om te komen tot een BNN/VARA-net er niet is gekomen. De VARA is van mening dat er ‘tee veel centrale sturing plaats vindt en ook over de ‘inhoud’ van de programma’s.

Lennart van der Meulen, per september netcoördinator voor Nederland 2, zegt desgevraagd dat de opgevoerde discussie eigenlijk allang gestreden is en dat met de ideeën van de VARA de publieke landelijke omroep het niet zou redden. “We zitten nu onder de 30 % marktaandeel; het huidige Nederland 3 doet het niet goed,” aldus Van der Meulen die er op wijst dat VARA een “prachtig pakket” aan programma’s heeft in het nieuwe seizoen. Volgens Van der Meulen wordt het platform voor de VARA vooral ‘verbreed’ doordat de programma’s worden uitgespreid over Nederland 1, 2 en 3. De kritiek alsof de netcoördinatoren nu meer te zeggen zouden krijgen over de inhoud van de programma’s, werpt Van der Meulen van zich; dat is volgens hem niet anders dan nu.

De Leeuw reageert kort maar cordaat op Van der Meulen: “Ik ben het gewoon niet met hem eens. We wilden er een mooie zender van maken met BNN.” Frans Klein zegt desgevraagd dat het makkelijk is om opportunistisch te zijn, maar daarmee ga je – volgens Klein – voorbij aan de principiële discussie over hoe je de zenders wilt laten programmerenen hoe je denkt dat diversiteit van de programmering het beste tot uitdrukking komt. In de optiek van de VARA-directeur is het essentieel dat omroepverenigingen die stromingen uit de samenleving vertegenwoordigen (mee) laat bepalen wat het aanbod wordt.

Overigens erkent Klein dat het VARA-aanbod grotendeels behouden blijft en dat de bezuinigingen zijn omroep vooralsnog weinig raken. Het programma ‘Nieuwslicht’, maar ook Paul’s Parenavond is gesneuveld. Voor het programma ‘Over de Tram’ is onduidelijk of het door kan gaan, terwijl de VARA een aantal programma’s zelf financiert.

De VARA duidde de nieuwe talkshow ‘Pauw & Witteman’ zelf aan als de opvolger voor Barend & Van Dorp. Sterker nog het genre keert volgens de makers terug bij de publieke landelijke omroep en moet dè nieuwe talkshow voor het nieuwe tv-seizoen worden, die samen met de NPS geproduceerd wordt voor Nederland 1. Ook komt de van oorsprong sociaal-democratische omroep weer met een debatprogramma als opvolger van ‘Het Lagerhuis’ per begin 2007. Verder investeert de VARA in drama en cabaret. De serie ‘Waltz (samen met de VARA, VPRO en NPS) over een circusfamilie en cabaretseries zijn hier illustraties van. Overigens is het opvallend dat de VARA blijft samenwerken met de NPS en/of VARA. Dit komt volgens een zegsvrouwe voort uit het huidige Nederland 3 en de verbondenheid tussen deze omroepen., alsmede de visie om te willen blijven samenwerken. Opvallend is dat de VARA op Nederland 3 het grootste aantal programmatitels levert en programma als Zembla (verdiepend) en series als Law & Order alsmede Frasier op dit net blijft uitzenden, ook al valt te beredeneren dat deze niet per se een jong publiek hoeven aan te spreken.

Het is de bedoeling dat vanaf oktober de VARA met een tweede digtaal kanaal kom: Humor TV. Dit kanaal zal cabaretregistraties en humoristische programma’s bundelen. Het budget voor dit kanaal is overigens relatief laag (maximaal 800.000 euro), waarmee enkele programma’s (een agenda, een weekjournaal e.d.) gemaakt kunnen worden. De basis van het kanaal is echter het herhalen van eerder uitgezonden materiaal.

Op de radio gaat de VARA met de VPRO onder de naam Argos onderzoeksjournalistiek bedrijven in plaats van ‘De Ochtenden’ dat verdwijnt Ook zal de VARA inzetten op consumentenradio middels Kassa-Radio op Radio 1. OVerige programma’s op Radio 2, 3FM en 4 worden meestal geprolongeerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *