Nederland 1, 2 en 3 toch free to air in DVB-T; 8 regiozenders op satelliet

Nederland 1, 2 en 3 zullen digitaal ongecodeerd( free to air) en dus gratis beschikbaar in de ether beschikbaar komen bij de omschakeling van analoge ethertelevisie-uitzendingen naar DVB-T uitzendingen. Dit verklaarde Cees Vis, lid van de NOS Raad van Bestuur gisteren tegenover DutchMedia.
Gistermiddag is dit eveneens bevestigd door het kabinet die een schrijven hierover aan de Tweede Kamer heeft verstuurd. Daarmee is een radicale beleidswijziging doorgevoerd op wens van de Tweede Kamer, nadat het kabinet Balkenende II nog volhardend was in de onmogelijkheid voor free to air-uitzendingen, heeft het kabinet Balkenende III een geheel andere koers op dit punt gevolgd.

De omschakeling zal circa een maand later dan oorspronkelijk gepland plaats vinden, te weten in de nacht van 26 op 27 november. Volgens CDA-ministers Maria van Hoeven (OC&W) en Joop Wijn (Economische Zaken) zijn voor de DVB-T free-to-air uitzendingen tot en met 2010 afspraken gemaakt. Voor de financiering tot en met 2010 wordt zorggedragen in de rijksbegroting 2007; volgens beide bedwindslieden zal nadere informatie over de dekking bekend worden gemaakt bij de behandeling van OC&W begroting 2007. Toenmalig staatssecretaris Medy van der Laan (D66) meldde in juni nog dat free to air uitzenden met KPN ‘binnen de huidige relatie’ niet mogelijk was en er een prijskaartje van 8 miljoen euro aan vast hing. Onduidelijk is welke afspraak nu is gemaakt. Het schrappen van de analoge uitzendingen betekent overigens wel een budgetvermindering van 11 miljoen euro in de subsidie aan de Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

De afspraken met de betrokken partijen is zo opgesteld opdat buiten de Randstad per 27 november 12 DVB-T zenders in de lucht komen; medio 2007 moeten dit er 21 zijn opdat veelal ook zonder dakantenne DVB-T ontvangst mogelijk is. Koninklijke KPN NV heeft bij schrijven van Eelco Blok (lid KPN Raad van Bestuur) de toezegging gedaan dat ontvangst door minimaal 98 % van de Nederlandse huishoudens mogelijk is en het bereik voor de regionale zenders minimaal gelijk zal zijn aan het huidige analoge bereik; volgens Blok is de dekking ‘in veel gevallen zelfs (veel) beter dan de huidige analoge dekking’ voor de regionale publieke zenders. Blok verklaart zich bereid indien noodzakelijk steunzenders te plaatsen en betaalt bovendien de kosten voor de aanlevering van de regionale publieke zenders aan de kabelexploitanten via een centraal distributiepunt te Hilversum.

De publieke TV-stations die thans analoog in de ether zitten zullen per 27 november ongecodeerd in DVB-T beschikbaar komen. Onduidelijk is of ook TV West, TV Rijnmond en TV Utrecht – die reeds in DVB-T uitzenden – ook free to air beschikbaar zullen komen. Thans zijn deze regionale publieke zenders in DVB-T alleen met een abonnement op Digitenne/KPN te zien. Onduidelijk is ook hoe KPN met Omroep Brabant TV en L1 om zal gaan; Omroep Brabant TV is de enige regionale publieke zender die exclusief via de kabel uitzendt. Eerder verklaarde de NOS dat Omroep Brabant TV en L1 niet vanaf de switch over, maar pas in de loop van 2007 in DVB-T zullen uitzenden.

Omrop Fryslan TV, TV Noord, TV Oost, TV Gelderland, Omroep Zeeland TV en TV Drenthe hebben aangekondigd uit te zullen zenden op satelliet. Ook TV Noord-Holland en TV Flevoland vallen onder een regeling per november/december uit te kunnen zenden op satelliet. Het ministerie van OC&W heeft hiertoe éénmalig 1,6 miljoen euro vrijgemaakt om dit tot en met 2010 mede te financieren. Ook het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de koepelorganisatie van de regionale zenders verenigd in (ROOS) zullen dit financieel mogelijk maken, aldus de ministers Wijn en Van der Hoeven.

Voor de details voor de uitzending op satelliet zijn de regionale zenders nog in overleg met o.a. SES Astra, zo verklaarde Gerard Schuiteman, algemeen directeur van ROOS. In ieder geval zal de uitzending op de Astra1 plaats vinden, waar ook het Nederlandse satellietaanbod van Canal Digitaal Satelliet te ontvangen is. Volgens Schuiteman moet nog worden bezien of de acht regionale zenders ongecodeerd kunnen uitzenden of dat ze onderdeel worden van het publieke semi-gratis Free to View pakket bij Canal Digitaal Satelliet. De Limburgse zender L1 doet dit ook vanuit de filosofie dat het met name eigen produkties uitzendt en op deze wijze Limburgers in den vreemde ook zonder belemmeringen kan bedienen. Overigens zullen de overige regionale omroepen (TV West, TV Rijnmond, Regio TV Utrecht, Omroep Brabant TV) een aanbod verkrijgen om ook op satelliet uit te zenden, al is dat moeilijk gezien de lastige financiele positie waarin deze omroepen verkeren die geen vrijval hebben door het stopzetten van analoge etheruitzendingen. Schuiteman zegt overigens desgevraagd blij te zijn met de oplossingen die nu zijn gevonden met het kabinet.

Roel Dijkhuis, directeur/hoofdredacteur van RTV Noord zei op zijn eigen zender dat de satellietuitzendingen worden mede gefinancierd dankzij het vrijvallen van de middelen voor de analoge etheruitzending, maar ook dankzij het gegeven dat SES Astra een zeer ‘scherpe’ aanbieding zou hebben gedaan. Uitlatingen van Dijkhuis over een overheveling van het Nederlandse satellietaanbod van 19,2 graden Oost (Astra1-positie) naar 23,5 graden Oost (Astra3-positie) blijken niet te kloppen. Desgevraagd verklaart Cees Bohnenn, directeur van Canal Digitaal Satelliet dat zijn bedrijf die intentie thans niet heeft en geen plannen daartoe ontwikkelt.

4 thoughts on “Nederland 1, 2 en 3 toch free to air in DVB-T; 8 regiozenders op satelliet”

  1. Free to Air ? Wordt hiermee bedoeld werkelijk gratis kijken of zit hier weer een addertje onder het gras ? Zonder kaarten en of abonnement ? En kan ik inpluggen en TV kijken op de camping zonder later een fixe rekening te krijgen ? Bij het woord gratis krijg ik altijd een vreemd en naar gevoel !

  2. Nederland 1, 2, 3, de regionale publieke tv-zenders en Radio 1 t/m 6, FunX en de regionale publieke radiozenders zijn en blijven free to air/ongecodeerd!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *