Fadime Örgü over omroepparagraaf verkiezingsprogramma ‘onbegrijpelijk, ondoordacht en onliberaal’.

Fadime Örgü over omroepparagraaf VVD-verkiezingsprogramma ‘onbegrijpelijk, ondoordacht en onliberaal’.

Fadime Örgü, thans woordvoerster media voor de VVD in de Tweede Kamer wil de leden van de VVD overtuigen om het mediabeleid zoals zij dat verdedigd heeft en zoals de VVD-partijcommissie Cultuur & Mediabeleid enige maanden geleden nog vastlegde te continueren. “Ik wil proberen de leden te overtuigen dat hetgeen nu is voorgesteld door de programmacommissie voor de publieke omroep geen liberaal beleid is,” aldus Örgü. Örgü staat een mediabeleid voor waarbij de publieke omroep vooral aanvullend programmeert, en vooral geen concurrentie(vervalsing) pleegt ten opzichte van de commerciële omroep. Grote sportevenementen, omroepverenigingen en reclame bij de publieke zenders horen daar niet bij. In het voorgestelde mediabeleid voor de verkiezingen heeft de VVD-programmacommissie een 180 graden zwaai gemaakt door zich voor reclame en voor grote sportevenementen als voetbal bij de publieke zenders uit te spreken. Örgü vindt die ommezwaai van de verkiezingsprogrammacommissie ‘onbegrijpelijk, ondoordacht en onliberaal. Kennelijk heeft de commissie haar rug niet recht weten te houden richting de lobby van de omroep’, aldus Örgü.

Örgü stelt dat ze haar beleidslijn de afgelopen jaren heel breed binnen de VVD heeft gecommuniceerd en altijd ondersteuning daarvoor heeft verkregen, getuige ook de opgestelde notitie ‘VVD-publieke omroep’. “De programmacommissie gaat respectloos aan het standpunt van de partij voorbij, dat nog geen 5 maanden geleden is herbevestigd. Vandaar dat ik de leden zelf een uitspraak op dit punt wil laten doen door vanuit mijn afdeling Vlaardingen een wijzigsvoorstel in te dienen.” aldus Örgü.

Örgü kondigde overigens vorige week aan de Tweede Kamer te zullen verlaten eind november en niet beschikbaar te zijn voor een herverkiezing.

NOS Raad van Bestuur zal Örgü niet missen en verwelkomt nieuwe VVD-lijn

De NOS Raad van Bestuur verklaarde bij monde van voorzitter Harm Bruins Slot: “Nee, we zullen Fadime Örgü niet missen, zeker niet iemand die voor ons een interimmer wilde laten plaatsen”. Bruins Slot zei wel dat Orgu een helder, consistente politieke lijn voerde. De omroepvoorzittter gaf toe bij de VVD een lobby te hebben gevoerd, maar zei ook dat sowieso ‘te pas en te onpas’ te doen bij de politieke partijen. Bruins Slot is blij met de koerswijziging die de VVD lijkt in te slaan en verwelkomt de ideologie van het VVD-verkiezingsprogramma met positiviteit en ziet het als erkenning van een publiek bestel met de Stichting Ether Reclame. Bruins Slot zei opmerkelijk genoeg niets over het VVD-voornemen om nog eens 100 miljoen euro extra te laten bezuinigen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *