30 augustus: Rapportage quotaregeling Luxemburg: RTL 4 voldeed, RTL 5 niet

Uit de Europese tweejaarlijkse rapportage omtrent het wel of niet naleven van de Europese quotaregeling voor Europese produkties is gebleken dat RTL 4 zich in 2003 en 2004 ruim aan de regeling heeft gehouden. In 2003 bedroeg het aantal Europese producties exclusief nieuws, sport, spel en reclames 53 %, in 2004 59 %. In 2002 hield RTL 4 zich nog maar net aan de regeling met een percentage van 50 %. RTL 5 behaalde in 2003 de regeling ruimschoots, maar in 2004 voldeed de in Luxemburg gevestigde ‘tweede’ Nederlandse RTL-zender met 48 % niet aan de eis. RTL Group verklaarde bij de Luxemburgse toezichthouder dat dit kwam omdat de zender hoofdzakelijk ‘sport en nieuws’ uitzond, die niet onder de Europese werken vielen. Aangezien in 2005 er een ‘ontwikkeling’ bij de programmaschema’s heeft plaatsgevonden zou de zender zich nu wel aan de quota’s houden. RTL Group doelt op de herordening van programma’s die het bij het naar Luxemburg verhuizen van de derde RTL-zender (RTL 7) heeft doorgevoerd. Pas in 2008 zal blijken of met deze herordening RTL 4, RTL 5 en RTL 7 zich in 2005 en 2006 hebben gehouden aan de quotaregeling. Overigens wordt de quotaregeling in
Luxemburg gemonitord aan de hand van ‘samples’ die worden gecontroleerd. Aangezien Luxemburg geen echte sanctieprocedure kent bij overtredingen anders dan een ultieme die nog nooit is gebruikt (intrekking licentie), hoeven RTL Group en dochter RTL Nederland zich in de praktijk weinig aan te trekken van de Luxemburgse en Europese regelgeving. Het Nederland Commissariaat voor
de Media rapporteert jaarlijks over de behaalde quota’s op de in Nederland gevestigde tv-zenders en kent daartoe ook de nodige procedures.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *