Ministerie van EZ: “interferentie is geregeld via Stichting Aanpak Interferentie”

Interferentie bij digitale etheruitzendingen (DVB-T) op de kabel is ‘geregeld via de Stichting Aanpak Interferentie’. Dit stelt een woordvoerster van het ministerie van Economische Zaken in antwoord op vragen naar aanleiding van een brief die de kabelkoepelorganisaties VECAI namens de kabelexploitanten aan CDA-minister Joop Wijn heeft verstuurd. VECAI-directeur Rob van Esch stelde daarin ‘verontrust’ te zijn over de grote druk die nu omtrent het digitaliseringsproces in de ether op Agentschap Telecom is gelegd. Op 27 november zullen buiten de Randstad de analoge etheruitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 en – indien aanwezig de regionale publieke tv-zender worden gestaakt – om al dan niet via dezelfde frequenties op telkens één multiplex, de signalen van diezelfde publieke tv-zenders Free to Air (ongecodeerd) uit te zenden in DVB-T.

De verontrusting spitst zich bij Van Esch toe op het gegeven dat KPN via haar zenderexploitant ‘aan de knoppen van de zenders kan draaien’, en ‘hoe hoger men het vermogen van de zender opvoert, hoe meer storingen men kan veroorzaken bij de klanten van de grootste concurrent’. VECAI stelde verder dat het ernaar uitzag dat de kabelbedrijven niet betrokken worden bij de besluitvorming en frequentie-afstemming omtrent het in gebruik nemen van DVB-T frequenties. Van Esch vroeg garanties op de onafhankelijkheid van Agentschap Telecom en officiele participatie bij het afstemmingsproces bij de ingebruikname van nieuwe frequenties.

In het 2003 werd omtrent interferentie en de toenmalige start van het betaalaanbod via de ether Digitenne (inmiddels voor 90 % in handen van KPN) een aantal afspraken gemaakt die leidde tot de komst van de Stichting Aanpak Interferentie (STAI). Deze stichting heeft volgens een EZ-woordvoerster op een werkgebied van 4 miljoen huishoudens waar een volledig DVB-T netwerk actief is 52.000 gratis setjes verstrekt, waarvan de helft in verband met storingen vanwege DVB-T. Dat is 0,6 % van de huishoudens. Volgens de EZ-zegsvrouwe zullen met name buiten de Randstad (2,2 miljoen huishoudens met een kabelaansluiting wellicht voor ‘enkele duizenden’ huishoudens interferentie kunnen optreden. De STAI is zich daarop aan het voorbereiden. De voorlichtster van het ministerie van EZ wijst er verder op dat de problematiek zoals VECAI schetst in een ‘veel beperktere mate dan VECAI doet voorkomen’ aan de orde is. Een brief aan VECAI over de kwestie is vanuit het ministerie van Economische Zaken in de maak, al dan niet inmiddels onderweg.

VECAI – die deelneemt aan STAI – reageert desgevraagd met de mededeling benieuwd te zijn naar de brief, maar het een ‘typisch geval van bureaulabeleid’ noemt. Volgens Rob van Esch zegt men dat de problemen niet bestaan en wijst er op dat hetgeen hij vraagt niet door EZ wordt beantwoord, namelijk het vragen om garanties omtrent de politieke druk van Agentschap Telecom (die overigens onder verantwoording van de minister van Economische Zaken werkt, red.) en dat kabelbedrijven betrokken worden bij de implementatie van etherfrequenties…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *