VVD-idee schrappen deel reclamewetgeving en mogelijk maken splitscreen weggestemd

Een VVD-idee om reclamewetgeving voor commerciële omroepen te versoepelen heeft het niet gehaald in de Tweede Kamer. Fadime Örgü diende namens de VVD een wijzigingsvoorstel op de mediawet in om te bewerkstellingen dat enkele specifieke Nederlandse regels over reclame en sponsoringmogelijkheden geschrapt zouden worden. De VVD wilde het bijvoorbeeld mogelijk maken dat splitscreenreclame mogelijk zou worden op zenders die een Nederlandse licentie hebben en de minimumtermijn voor reclame (1,5 minuut) schrappen. Met deze specifieke regelgeving wilde de Nederlandse wetgever toen die deze invoerde de consument in bescherming nemen.

RTL 4, RTL 5 en RTL 7 die weigeren Nederlands te worden, hebben wel de mogelijkheid tot splitscreenreclame. RTL 4, RTL 5 en RTL 7 kunnen zich aan de Nederlandse regelgeving onttrekken en hoeven zich in de praktijk dankzij het ontbreken van adequaat toezicht nauwelijks aan de Luxemburgse wet- en regelgeving te houden. Het Commissariaat voor de Media adviseerde overigens eerder dit jaar enkele van deze wijzigingen in de Nederlandse Mediawet aan te brengen, maar wees het parlement er tegelijkertijd op dat door een andersoortig (lees nauwelijks) toezicht in Luxemburg onderscheid blijft bestaan tussen hoe de wet- en regelgeving voor Luxemburgse en Nederlandse zenders gelden. Overigens had ex-staatssecretaris Medy van der Laan in de door haar ingediende nieuwe Mediawet een verruiming van het reclameregime opgenomen. Doordat D66 uit het kabinet is gestapt en Van der Laan is opgestapt, is ernstig te betwijfelen of deze mediawet ooit ter stemming zal worden gebracht. Vooralsnog heeft de Tweede Kamer zich tegen wijzigingen in het reclameregime voor commerciële omroepen uitgesproken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *