VPRO-directeur over allochtonen: “Vrij logisch dat ze niet bij de omroep werken”

“Het is vrij logisch dat allochtonen niet bij de omroep werken.” Met deze stellingname antwoorde Peter Schrurs tijdens het Broadcast Omroep Congres als algemeen directeur van de VPRO op de vraag van een medewerker van Omroep Hindoe Media waarom er zo weinig allochtonen bij de (publieke) omroepen werken. Volgens Schrurs komt dit doordat er bij allochtonen die studeren en zich verder ontwikkelen de tendens bestaat om eerst naar andere beroepen te kijken, zoals bijvoorbeeld de advocatuur. Schrurs is van mening dat als allochtonen zich ‘verbreden’ ze vanzelf ‘binnen’ komen in de omroepwereld. Naar aanleiding van deze uitspraken weersprak geen van de aanwezigen, waaronder leden van de NOS Raad van Bestuur, netcoördinatoren en directeuren van commerciële radio- en tv-stations deze uitspraak. Opvallend aan het programma van het Broadcast Omroepcongres was dat er inhoudelijk geen enkele vrouw een omroepgerelateerde bijdrage mocht leveren tijdens het Broadcast Omroepcongres en met name blanke mannen van middelbare leeftijd – meestal grijs of kalend – het woord mochten voeren. Dit is in overeenstemming met hoe de Nederlandse Omroep Stichting als hoogste publieke landelijke omroeporganisatie alsmede de meeste commerciële omroepbedrijven in leidinggevende (bestuurs)zin is opgebouwd. Alleen bij de door de politiek/overheid geïniteeerde omroepen die specifiek voor minderheden uitzenden is de situatie meestal zowel in leidinggevende als in organisatorische zin, anders (NPS, MTNL, FunX, e.d.).

VPRO-directeur Schrurs erkende overigens dat de omroepen niet voorzien in een adequaat aanbod voor jonge allochtonen op televisie. BNN meldde bij monde van directeur/voorzitter Laurens Drillich dat het in navolging van FunX supported by BNN met FunX aan een concept werkt voor FunX TV. Wat dit inhoudt kon Drillich nog niet nader toelichten, maar is voor begin 2007 gepland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *