Kees van Twist: “Omroep C gaat door, leden Raad van Bestuur onwaardig als bestuurders NOS”

Omroep C – het door o.a. Kees van Twist en Ad ‘s Gravesande opgezette initiatief om te komen tot een omroepvereniging voor kunst en cultuur – gaat ongewijzigd door met het werven van leden om zo snel mogelijk als publieke landelijke omroepvereniging te worden erkend.

Dit stelt initiator Kees van Twist tegenover DutchMedia in reactie op de beslissing van CDA-minister Maria van der Hoeven om de toetreding van nieuwe omroepverenigingen uit te stellen tot 2010 en de bestaande erkenningen te verlengen tot dezelfde datum. Reden hiervoor is de val van het kabinet Balkenende II en het vertrek van de D66 bewindslieden waardoor de door ex-staatssecretaris Medy van der Laan ingediende Mediawet vooralsnog niet doorgaat en Van der Hoeven van mening is dat 2010 een nieuw moment waarop een nieuw stelsel in werking kan treden al dan niet met nieuwkomers. In 2010 verloopt overigens ook de concessie aan de NOS (Nederlandse Omroep Stichting) als de licentiehouder van de publieke radio- en tv-netten.

Van Twist hoopt met een afdoende aantal leden voor elkaar te krijgen in 2008 toegang te verkrijgen tot het publieke bestel. “Het is BNN eerder ook gelukt om wetgeving voor elkaar te krijgen waardoor ze kunnen bestaan. Ik kan me niet voorstellen dat men dit systeem gesloten wil houden,” aldus Van Twist. Mocht het niet lukken dan opteert Van Twist om via andere wegen uit te zenden. De directeur van het Groninger Museum die zich met name voor de kunst en cultuursector inzet, hoopt een nieuwe Tweede Kamer te overtuigen van het nut van zijn nieuwe omroep en de essentiële rol van kunst en cultuur die in de vezels van het omroepstelsel moeten worden opgenomen. “Eigenlijk ben ik geen voorstander van omroepverenigingen, maar voor een nationale publieke omroep waar kunst en cultuur een belangrijke rol speelt. Maar we zitten nu éénmaal met dit systeem, dus dan maken we er gebruik van,” aldus Van Twist.

Van Twist is fel over de reactie van de NOS Raad van Bestuur over een in opdracht van Omroep C opgesteld Berenschot-rapport. “Dat is voor de leden van de Raad van Bestuur NOS-onwaardig”, aldus Van Twist. Het Berenschot rapport geeft de lacune weer over hoe de NOS Raad van Bestuur al dan niet in overeenstemming met het ministerie van OCW en het Commissariaat voor de Media omgaat met kunst en cultuur op televisie. Niet alleen zijn definities in 2001 opgerekt en verschoven, ook stelt het rapport dat er met die oprekking geen stijgende lijn, dan wel een dalende budgetlijn waarneembaar is.

De NOS Raad van Bestuur stelde in een reactie dat de voorbeelden ‘selectief’ zijn en stelt dat de ‘huidige definitie voor kunst en cultuur al jaren niet meer aangepast is’ (doelend op de situatie sinds 2001), maar wel met het Commissariaat voor de Media ingesprek is over de systematiek. Daarnaast wijst de publieke omroeptop op de introductie van de themazender Cultura (van de NPS) die op internet vrij toegankelijk is en via de digitale kabel met bijbetaling (afhankelijk van de kabelaar max. 9,95 euro per maand extra) te ontvangen is. Verder stelt het trio van de Raad van Bestuur dat kunst en cultuur sterk ontzien is in de bezuinigingen (slechts 2,4 miljoen euro) en het aantal uren gegroeid is met 2000 uren. Tenslotte wijzen Harm Bruins Slot, Ruurd Bierman en Cees Vis in hun verklaring erop dat Omroep C pas in 2010 kan starten en dat Omroep C ‘valse verwachtingen’ wekt als deze ‘de indruk zou wekken dat de hoeveelheid kunst en cultuur door zijn komst zou gaan toenemen’, aangezien het de Raad van Bestuur is die de genreschema’s vaststelt waaronder ook kunst en cultuur en een nieuwe omroep met 100 uur zendtijd een gegarandeerd budget heeft van 3,7 miljoen euro waarmee dure producties zijn uitgesloten.

Kees van Twist vindt dat de publieke omroeptop zich met deze opmerkingen zich vooral defensief opstellen in plaats van als partner. “Het is niet aan de NOS Raad van Bestuur om te bepalen hoe je de omroep wilt inrichten, maar aan de politiek. Het getuigt van kortzichtigheid om je zo op stellen tegenover een nieuwkomer en de kritiek; dit soort uitspraken past helemaal niet bij hun rol,” aldus Van Twist. De initiatiefnemer van Omroep C vindt het bovendien vreemd dat de NOS Raad van Bestuur die onvoldoende aandacht en middelen voor (soms wettelijk vastgelegde normen voor) kunst en cultuur beschikbaar stelt, naar zichzelf terugverwijst om zich vervolgens te verdedigen dat ze daar al genoeg aan doet en Omroep C in feite overbodig zou zijn. “Met de nieuwe zenderindeling is kunst en cultuur verder naar de achtergrond verwezen. Nederland 1 lijkt net een commercieel net. Je moet je publieke taak kunnen verantwoorden. Als Groninger Museum kan ik toch ook geen tweede Efteling gaan beginnen? Dan zou ik mijn publieke taak verkwanselen,” aldus Van Twist die aangaf binnenkort met de NOS Raad van Bestuur van gedachte te zullen wisselen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *