NPS brengt met herhalingen in vroege ochtend en nacht programmering in balans tbv de Mediawet

De NPS is sinds deze week gestart met het herhalen van een aantal culturele en minderhedenprogramma’s op Nederland 2 om aan de wettelijke gestelde eis op dit punt uit de Mediawet te kunnen voldoen. De NPS is door het Commissariaat voor de Media veroordeeld met een boete van 27000 euro vanwege het niet voldoen van de wettelijke eis. De NPS moet 20 % van haar programma’s aan minderheden besteden, maar kwam in 2005 uit op 16 %. Op de radio werd 21 % in plaats van de voorgeschreven 25 % behaald.

De veroordeling komt door de nachtelijke herhaling van NOVA waardoor het volume aan uitgezonden NPS-programma’s op de zogeheten ‘hoofdtaakzenders’ (Nederland 1, 2 en 3) sterk is vergroot en het aandeel minderhedenprogramma’s verwatert. De NPS is om dat te balanceren gestart met wekelijkse wereldcinemafilms om middernacht op zaterdagnacht; op zondagnacht zal NPS Arena voortaan twee maali n de nacht worden herhaald (na 01 uur) op Nederland 2; series als City Folk en de documentairereeks People on the Move zullen in de vroege ochtend worden herhaald, aldus een verklaring van de NPS die het overigens niet eens is met de veroordeling van het Commissariaat voor de Media. Omroepverenigingen werden overigens door het Commissariaat voor de Media ook veroordeeld voor een te laag percentage aan kunst (0,5 %), eveneens door de verwatering van de nachtelijke herhaling. De nachtelijke herhalingen van NOVA (thans op Nederland 2, samen in carousselvorm met Netwerk en EĆ©nVandaag) startten begin 2005 als ‘dienst’ voor de nachtkijker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *