DVB-T muxen anders ingedeeld: publieke zenders voortaan met CNN International; AT 5, TV Rijnmond/TV Flevoland in hele Randstad beschikbaar

KPN Broadcast Services heeft in de Randstad een aantal frequenties alsmede de indeling van de tv-stations op de muxen gisteren gewijzigd. Eerder was de codering van de publieke landelijke en regionale zenders uitgegaan in het kader van de afspraak tussen de regering, NOS en KPN om Nederland 1, 2 en 3, Radio 1 t/m 5, Concertzender (Nieuwe stijl) alsmede de regionale radio- en tv-zenders free to air te zullen uitzenden.

In de nieuwe indeling zenden Nederland 1, 2 en 3 alsmede TV Noord-Holland, TV West, Regio TV Utrecht alsmede de regionale radiozenders samen met CNN International op één multiplex uit. De huidige indeling is volgens een informatiekanaal tot eind 2007 van kracht (in de Randstad). De ‘publieke’ multiplex blijft daarmee ingezet worden ten behoeve van de commerciële activiteiten van Koninklijke KPN NV die op deze capaciteit de van origine Amerikaanse commerciële nieuwszender CNN International codeert in Conax ten behoeve van haar betaaltelevisiepakket dat ze in DVB-T aanbiedt. Eerder heeft de minister van OCW, Maria van der Hoeven in de Tweede Kamer aangegeven dat een dergelijke constructie niet was toegestaan. Tot gister werden de Vlaamse VRT-zenders als onderdeel van het commerciële KPN-pakket gecodeerd op dezelfde frequentie als Nederland 1, 2 en 3 uitgezonden. De VRT-zenders zijn (gecodeerd) verhuist naar een KPN-multiplex waar nog zes andere tv-stations op worden uitgezonden. Overigens is het opvallend dat Radio 1, 2, 3FM, 4 en 5 alsmede de Concertzender op een KPN-mux (ongecodeerd) worden uitgezonden, terwijl TV Flevoland en TV Rijnmond apart op een mux met het commerciële BBC World worden uitgezonden en voortaan in de hele Randstad beschikbaar zijn. Op diezelfde frequentie zendt ook het publieke AT 5 gecodeerd uit als onderdeel van het betaalde KPN aanbod, en is daarmee voortaan in de hele Randstad beschikbaar.

Uit de nieuwe frequentie-indeling blijkt dat de NOS en KPN nog steeds frequentieruimte uitwisselen, waarbij de NOS voor een publiek doel toegewezen frequentie aan Koninklijke KPN NV ter beschikking geeft ter commerciële exploitatie. Dit gebeurt overigens sinds 2003.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *