Multikabel kiest betaalmodel digitalisering; Essent/Casema: andere strategie

Zesko-dochter Multikabel kiest voor een andere strategie van digitalisering dan Essent Kabelcom/@Home en Zesko-dochter Casema. Essent Kabelcom/@Home (1,8 miljoen abonnees) zal afhankelijk van NMa-toestemming zo spoedig als mogelijk onderdeel worden van Zesko Holding.

De nieuwe strategie bestaat uit het heffen van een tarief voor de abonnees die het digitale ‘basis’ pakket wensen te ontvangen. Dit kost voortaan bij Multikabel 1,95 euro extra per maand bovenop het analoge standaardpakkettarief. Het (analoge) standaardpakket kost bij Multikabel daarbij voortaan 15,75 euro per maand (was 15,45 euro), terwijl zeven tv-zenders van het analoge standaardaanbod naar het digitale ‘basis’ pakket worden overgeheveld: de Duitse commerciele zender RTL, de Chinese zender Phoenix CNE, de Italiaanse publieke eerste zender Rai Uno, de Turkse zender TRT Int, de Spaanse internationale omroep TVE Internacional, de Franse publieke zender France 2 en de Duits/Franse publieke cultuurzender ARTE. In het analoge Multikabelaanbod blijft daarmee plek voor 35 tv-zenders. Volgens het kabelbedrijf komen op termijn waarschijnlijk weer twee zenders bij waaronder RNN7.

Woordvoerder Ramses de Vries zegt desgevraagd dat voor de nieuwe strategie gekozen is om zo het digitale basisaanbod aantrekkelijker te maken en te kunnen uitbreiden. Naast BBC 3, BBC 4, Sky News en de ‘gedigitaliseerde’ zenders, biedt Multikabel in dit pakket voortaan ook vier publieke themazenders alsmede 10 van de 13 publieke regionale zenders.
De Multikabel-abonnees die het zogeheten ‘pluspakket’ of ‘pluspakket extra’ afnemen hoeven niet extra te betalen voor het digitale basisaanbod. In het duurste segment (9,95 euro extra per maand) heeft Multikabel publieke themazenders als 3voor12 Central, HollandDoc, ConsumentenTV, Sterren.nl, /Geschiedenis en Humor TV geplaatst alsmede de commerciele zender Zone Horror.
De Multikabel woordvoerder verwacht niet dat er veel abonnees op zullen zeggen nu sec digitaal kijken zonder pluspakket duurder wordt. Volgens de woordvoerder heeft de beslissing van Multikabel niet zoveel te maken met Zesko-Holding, waar Multikabel onderdeel van is, en waar de Multikabel-directeur Marcel Nijhoff de voorzitter van de Raad van Bestuur van is.”We werken gewoon met een eigen merkbeleid en een eigen strategie”, zo licht de Multikabel-xegsman toe die daar aan toevoegt dat dit los staat van een mogelijke fusie met Casema en Multikabel. Multikabel wil niet ingaan op wat het betekent in de toekomst als er één strategie voor de Zesko-kabelaars gaat gelden.

Sinds januari 2005 was bij de Noordhollandse kabelaar het digitale basisaanbod inbegrepen bij het (analoge) standaardabonnement. Het aantal digitale kabelabonnes steeg bij Multikabel van circa 6300 (31 december 2004) tot 50.000 abonnees (november 2006). Dat is bijna 16 % van de Multikabel-abonnees. Voor 2005 wilde het met het aantal digitale kabelabonnees – die voor het digitale aanbod extra moesten betalen – maar niet opschieten, zo blijkt uit beursgegevens van Primacom waar Multikabel destijds onderdeel van was.

Gradus Vos, woordvoerde rvan Zesko-kabelaar Casema zegt desgevraagd dat zijn bedrijf bewust heeft gekozen voor de digitale strategie die ze thans hanteert. Een waarde-oordeel over wat Multikabel doet, wil Vos niet geven. “We hebben een eigen doelstelling, en afgesproken is dat we komend jaar ons eigen weg kunnen gaan” aldus Vos. Twee van de drie leden van de Raad van Bestuur van Zesko Holding zijn Casema-directeuren (Walter Blom en Andrei Noppe). Casema biedt net als Multikabel en Essent Kabelcom/@Home sinds januari 2005 haar digitale standaardaanbod als onderdeel van haar standaardtarief aan.

Essent Kabelcom/@Home zegt bij monde van Jeroen Brouwers dat zijn bedrijf bewust heeft gekozen voor de thans gehanteerde strategie. Volgens Brouwers kan dat onder een nieuwe eigenaar altijd wijzigen, maar het gegeven dat het huidige management van de op één na grootste kabelaar de huidige strategie hanteert betekent volgens de zegsman dat dit wordt ondersteund. Essent Kabelcom/@Home wacht op de uitspraak van de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) omtrent de op 19 oktober jl. ingediend beoordelingsverzoek tot verkoop door eigenaar Essent NV aan Zesko (Warburg Pincus en Cinven).

De keuze en beslissing van Marcel Nijhoff voor Multikabel moet bij een integratie en fusie van Essent Kabelcom/@Home, Multikabel en Casema betekenen dat ofwel het digitale standaardpakket weer onderdeel wordt van het standaardpakket in het Multikabel-gebied, ofwel dat ook in de gebieden van Essent Kabelcom/@Home en Casema het digitale standaardpakket voortaan een extra vergoeding vereist, indien de drie kabelaars toewerken naar één aanbod als één organisatie. UPC Nederland is overigens net als Multikabel als (thans) grootste kabelaar met dezelfde tariefopbouw als Multikabel actief: voor het digitale basisaanbod wordt een extra vergoeding gevraagd, nl. 2,16 euro per maand, zij het dat daarbij de huur van de digitale kabelontvanger is inbegrepen en multimediale diensten mogelijk zijn die bij Multikabel (vooralsnog) niet mogelijk zijn.

Zesko is de holdingnaam waarin Warbug Pincus en Cinven hun Nederlandse kabelactiviteiten hebben ondergebracht en zal bij een daadwerkelijke fusie/overname van Essent Kabelcom/@Home de grootste kabelaar worden met 3,4 miljoen kabelabonnees.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *