DVB-T/KPN nieuws: antwoord kamervragen, uitstel freq. wijzigingen, CDA ziet KPN als publieke taakuitvoerder

Koninklijke KPN NV heeft minister Ronald Plasterk laten weten de aangebrachte beperkingen softwarematig op te zullen heffen voor alle DVB-T ontvangers die voor december 2006 op de markt zijn gebracht. Dit blijkt uit een antwoordbrief in reactie op kamervragen van kamerlid Martijn van Dam (PvdA) naar aanleiding van een in december verschenen artikel van DutchMedia. KPN heeft inmiddels voor alle Samsung-ontvangers dergelijke software beschikbaar gesteld. Voor Topfield, Finepass en Rebox-ontvangers is onduidelijk of deze software beschikbaar komt.

KPN (resp. Digitenne) beperkte de ontvangstmogelijkheden van free-to-air uitzendingen die niet door haarzelf verzorgd worden om – zo schrijft de minister – ‘oneigenlijk’ gebruik van de ontvangers buiten Nederland te voorkomen. Aldus konden DVB-T kijkers met hun ‘Digitene van KPN’ ontvanger niet naar de Duitse of Vlaamse zenders kijken die free to air uitzenden. Ook kon KPN met deze handelswijze bij een eventuele aanbesteding van de zenderexploitatie van Nederland 1, 2 en 3 of de uitgifte van nog te vergeven DVB-T kavels, concurrenten buitensluiten.

KPN vreesde dat de gesubsidieerde ontvangers (die overigens alleen met een betaald abonnement verkregen kunnen worden) massaal naar het buitenland zouden worden geëxporteerd voor de free to air ontvangst. Dit bleek echter niet of nauwelijks het geval. De minister schrijft dat Agentschap Telecom KPN, resp. Digitenne zal monitoren om te bezien of KPN haar toezegging nakomt om de beperkingen op de DVB-T ontvangers op te heffen. DVB-T KPN ontvangers die sinds december 2006 op de markt zijn gebracht zouden geen ingebouwde beperkingen meer hebben.

Opvallend is dat de antwoordbrief van Plasterk niet te vinden is op de website van het ministerie van OCW, maar wel naar de Kamer is verstuurd.  KPN reageerde desgevraagd niet op vragen van DutchMedia hierover.

Beëindiging uitruil frequentieruimte NOS/KPN uitgesteld tot 6 juni

De aangekondigde beindiging van de uitruil van frequentieruimte van de NOS (NPO) met KPN is voor de tweede keer uitgesteld. Dit keer tot woensdag 6 juni. KPN kondigde begin april met een persbericht aan dat dit per 8 mei het geval zou zijn; deze datum wordt echter niet gehaald, aangezien KPN nog niet klaar voor was, aldus een zegsman van de NOS. Het uitstel betekent dat FunX (landelijke versie) en Concertzender circa een maand later dan aangekondigd landelijk via DVB-T beschikbaar zullen komen. Ook zal dan de beeld- en geluidskwaliteit van Nederland 1, 2 en 3 alsmede de publieke radiozenders iets verbeteren. Uitstel is er ook voor het ‘uitzetten’ van de frequentie in de Randstad die KPN voor DVB-H doeleinden wil inzetten. BBC Prime en BBC World zullen pas per 6 juni landelijk beschikbaar zullen komen, waarbij de beeldkwaliteit van het commerciële aanbod zal worden verslechterd. Aangezien KPN alle wijzigingen op een moment wenst te laten plaats vinden, zullen geen losse wijzigingen plaats vinden. Opvallend is overigens dat KPN weliswaar op haar eigen website de datum 6 juni meldt, maar dat op het ‘infokanaal’ dat via DVB-T wordt uitgezonden nog de foutieve datum van 8 mei vermeld staat, evenals op de website van Digitenne. KPN reageerde desgevraagd niet op vragen van DutchMedia hierover.

CDA: KPN vervult ‘publieke taak’

CDA-mediawoordvoerder Joop Atsma liet DutchMedia weten dat KPN in zijn optiek een ‘publieke taak’ heeft, aangezien KPN de zenderexploitatie van de publieke zenders uitvoert en zich best iets kan voorstellen met het zo goed als voorwaardenvrij maken van de DVB-T licenties die KPN dankzij overnames vorig jaar in handen heeft gekregen.
Volgens Atsma blijft het reguliere toezicht altijd van kracht, waarbij in optiek van de CDA-mediawoordvoerder het wettelijke regime om de licentie te kunnen intrekken ‘niets toevoegt’.
Mediawoordvoerders van andere politieke fracties reageerden desgevraagd niet op vragen hierover. Tijdens de laatste ministeriële periode van Joop Wijn (CDA) heeft deze de mogelijkheid tot intrekken van de licentie van Digitenne Holding BV (een 90 % van KPN) onmogelijk gemaakt door de beleidsregels hiertoe in te trekken. Dat kon destijds indien een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk, een aanbieder van een omroepnetwerk (kabelexploitant) of openbaar satellietnetwerk meer dan 30 % van Digitenne Holding BV zou bezitten. Dat is met KPN het geval. Frank Heemskerk, PvdA-staatssecretaris van Economische Zaken en portefeuille-opvolger van oud-minister Wijn wil desgevraagd geen ‘kwalificaties’ geven aan handelingen van zijn voorganger.

Sinds vorig jaar voert KPN de landelijke zenderexploitatie van de (wettelijk verplichte) free-to-air uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 ver onder de kostprijs uit, waarbij geen aanbesteding heeft plaatsgevonden. Dit is mogelijk geworden na de overname van Digitenne Holding na gesprekken tussen het ministerie van OCW en Economische Zaken alsmede de NOS. In 2008 zal naar verwachting wèl een aanbesteding plaats vinden.

NostalgieNet tijdelijk via Tele2 Voetbal1

KPN is op 16 april jl. gestart met het tijdelijk uitzenden via het abonnee-pakket ‘Digitenne van KPN’ van NostalgieNet via het kanaal van Tele2 Voetbal1 tijdens voetballoze uren. NostalgieNet – een joint venture van KPN en Tijdsbeeld Media Holding BV (Camiel Swildens, Martin de Vries & Wim Jan Kolpa) – zendt nostalgische televisieprogramma’s uit en was al via het IPTV-produkt Mine beschikbaar. 

Eerder verschenen DutchMedia-artikelen over dit onderwerp:

1) Nederland 1, 2 en 3 alsmede regiozenders maandag uit de lucht; KPN neemt het digitaal over in DVB-T/Parlement, kabinetten en NOS Raad van Bestuur laten KPN monopoliseren….?! (9 december 2006)

2) Martijn van Dam (PvdA) vraagt opheldering handelwijze KPN bij DVB-T ontvangers (9 maart 2007)

3) Directe intrekking licentie Digitenne van KPN dankzij Joop Wijn niet meer mogelijk (4 april 2007)

4) DVB-T: aanbod Digitenne van KPN voortaan op 3 muxen; KPN en NOS (NPO) beëindigen uitruil (4 april 2007)

5) KPN operator gebonden Samsung ontvangers voortaan ook met vrije FTA-ontvangst (7 april 2007)

5 thoughts on “DVB-T/KPN nieuws: antwoord kamervragen, uitstel freq. wijzigingen, CDA ziet KPN als publieke taakuitvoerder”

 1. Slechte communicatie van de Overheid, de politiek en KPN, mensen die geen reactie geven en KPN met zijn tegenstrijdige verhalen. Omdat het een redelijk ingewikkeld verhaal is hoor je in de algemene media niets over de aanpassingen.
  Maar voor gebruikers is deze informatie WEL belangrijk! Bijvoorbeeld het feit dat KPN nog meer zenders in zijn bandbreedte zit te proppen waardoor de kwaliteit zal dalen is een punt dat huidige en toekomstige klanten van KPN TV moeten weten.
  En dat terwijl KPN de prijs recentelijk heeft verhoogt naar 9,95!

  Erg goed dat dutchmedia zich als onafhankelijke journalistieke partij hier over ontfermt.

 2. Jammer dat het “grote publiek” dit ook niet mee krijgt.
  Het zou goed zijn dat dit ook in enkele landelijke dagbladen zou staan!!

 3. Vreemd dat het niet openbaar aanbesteed is, is dit niet verplicht? Zeker vanuit Europees oogpunt?

  KPN krijgt op deze manier een soort Nozema monopolie van jaren terug.

 4. Sja…KPN heeft niet voor niets Nozema overgenomen…

  De NOS Raad van Bestuur redeneerde vanuit het idee dat het ‘oude’ contract (dat ook niet was aanbesteed trouwens) tussen Digitenne (nu 90 % KPN, toen Nozema, NOB en KPN) en de NOS als het ware was uitgebreid van Randstad (gecodeerd) naar landelijk ongecodeerd en daarom – omdat het een uitbreiding is van een bestaand contract – niet onder de aanbestedingsnorm zou hoeven vallen. Dat is op zich een redenering, maar wel een heel aparte.

 5. Nou ik zit hier te UPC-en en heb daar volledig genoeg van maar kan helaas niet naar digitenne door het ontbreken van bbc1 en 2. Dat schijnt een juridisch aspect te zijn dat bbc nieuwe tv exploitanten niet kan bedienen. Dan kun je wel 400 zenders in je pakket duwen, maar zonder een goede basis van NL/B/F/GB zenders wordt het nooit wat met digitenne en dat vind ik heel jammer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *