PvdA-kamerlid Mei Li Vos in Raad van Commissarissen FunX BV

Mei Li Vos, tweedekamerlid voor de Partij van de Arbeid, is door het bestuur van de Stichting G4 Radio benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van FunX BV. Dit heeft FunX DutchMedia laten weten. Ook Eddy Vermeire en Stef Fleischeuer zijn benoemd in de nieuwe Raad van Commissarissen. Cees Anceaux – die ook voorzitter is van de Stichting G4 Radio – blijft aan als voorzitter van de Raad van Commissarissen van FunX BV en is directeur van de NDC Mediagroep. Eddy Vermeire is commercieel directeur bij Ordina; Stef Fleischeuer was tot 2005 directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam; Ton Mulder – die ook aanblijft als lid van de Raad van Commissarissen en voorheen SALTO-vertegenwoordiger was – is beleidsmaker bij de KRO. Mulder heeft aangekondigd nog dit jaar terug te treden bij FunX BV.

Voorheen zaten de bestuursleden van de Stichting G4 Radio, resp. van onderscheidende lokale omroepen in de Raad van Commissarissen van FunX BV. Hans Goosen (SLOR), Paul van der Lugt (RTV Utrecht) en Surender Kisoentewari (SODH) zijn dan ook teruggetreden uit de Raad van Commissarissen. Reden van deze wijzigingen is dat FunX BV een meer ‘zakelijk’ karakter wil hebben, een ‘bestuurlijke vernieuwingsslag enĀ een verruiming van de opdracht van FunX aangaande de landelijke editie van FunX’, aldus de radiozender.

De Stichting G4 Radio is de eigenaar van FunX BV, die de officiele ‘neventaak’ van de vier publieke lokale omroepen uit Amsterdam (SALTO), Den Haag (SODH) , Utrecht (RTV Utrecht) en Rotterdam (SLOR) uitvoert. Vertegenwoordigers van deze vier lokale publieke omroepen blijven wel zetelen in het bestuur van de Stichting G4 Radio. Opvallend is dat Willem Stegeman, directeur van FunX BV, zelf de selectie van de Raad van Commissarissen mede heeft voorbereid. De Raad van Commissarissen dient het werk van de directie te controleren.Volgens Stegeman is Mei Li Vos niet vanwege haar kamerlidmaatschap en politieke achtergrond verkozen, maar vanwege haar ‘kwaliteiten’. Benoemingen van actieve (landelijke) politici in omroepbesturen ligt veelal gevoelig.

FunX BV voert de activiteiten uit voor de vier steden uit op de vier aan de lokale publieke omroepen toegewezen etherfrequenties alsmede de voor de landelijke publieke omroep geproduceerde versie van FunX ten behoeve van de ‘Stichting Colorful Radio’. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het directe toezicht op de bedrijfsvoering van FunX BV waaronder financien, reclameverkoop, programmazaken, samenwerkingsverbanden en juridische zaken alsmede voorbereiding op het beleid van de Stichting G4 Radio.

FunX in 2006: NOS grootste subsidiegever

FunX heeft in 2006 een resultaat behaald van 41.017 euro. De zender die zich op (multiculturele) stadsjongeren richt, verkeeg het afgelopen jaar 1,112 miljoen euro van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) ten behoeve van de uitvoering van de landelijke versie van FunX. 2006 was het eerste volledige boekjaar waarin FunX de landelijke publieke omroep als grootste financier heeft gezien. De vier steden droegen 943.934 euro bij, terwijl het ministerie van OCW 859.636 heeft bijgedragen. De totale reclame-inkomsten van FunX waren in 2006 met 714.00 euro weliswaar licht verhoogd ten opzichte van 2005, maar FunX had hogere verwachtingen. De Stichting Ether Reclame (STER) die de reclame-opbrengsten landelijk voor FunX realiseert, boekte daarbij nauwelijks meer (370.657 euro) dan dat FunX landelijk zelf landelijk wist om te zetten. FunX zegt dat ‘conservatief planningsbeleid gebaseerd op het Continu Luister Onderzoek’ als oorzaak daarvoor te zien. De totale inkomsten voor FunX BV kwamen overigens uit op 4.209.946 euro.

Zoals bekend is de financiering van FunX vanuit de vier steden beperkt tot aan 2008, waarbij discussie zal plaats vinden over de toekomst van de financiering. De gemeente Den Haag heeft zich hierbij teruggetrokken, aangezien het van mening is dat FunX zich steeds landelijker profileert en de landelijke publieke omroep dit op zich behoort te nemen.

Geen FunX TV; ICE-normen voldaan

FunX heeft besloten niet verder te gaan met de ontwikkeling van televisieplannen waaronder een televisieprogramma. Volgens Willem Stegeman is een dergelijke project te ingewikkeld en ligt het te ver af van de doelstellingen van het FunX-project. Wel zal FunX volgens Stegeman doorgaan met ‘pionieren’ met beeldverslagen die via losse filmpjes op internet worden aangeboden. FunX wil dat gebruiken om een ‘op aanvraag’ aanbod door te ontwikkelen.

FunX stelt in 2006 te hebben voldaan aan het criterium van Informatie, Cultuur en Educatie (ICE-norm). FunX had volgens een toetsing van het Commissariaat voor de Media in najaar 2006 een gehalte van 51 % ICE op haar stadsedities. De landelijke versie hoeft hier niet aan te voldoen; FunX streeft daar naar een percentage van minimaal 35 %.

4 thoughts on “PvdA-kamerlid Mei Li Vos in Raad van Commissarissen FunX BV”

  1. Nee, Mi Lei Vos is echt van de PvdA.
    Alleen wist ik niet dat ze hier ook al verstand van had. šŸ˜‰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *