(Digitaal) nieuws van de NOS Raad van Bestuur….

NOS Raad van Bestuur bekritiseert kabeltarieven

De NOS Raad van Bestuur heeft de tarieven van het standaardpakket op de kabel ernstig bekritiseert. Harm Bruins Slot en Cees Vis stelden in een persgesprek dat kabelaars als UPC, Casema en @Home zonder ook maar iets extra’s te leveren na hun verhogingen 450 miljoen euro per jaar extra weten te genereren. “Het is iets dat de politiek moet oplossen,” zo stelde Bruins Slot. “Dit is veel belangrijker dan de kliko van de koningin,” aldus Bruins Slot die stelde dat nooit iemand zich hier druk over heeft gemaakt in de politiek. Het standaard kabeltarief bij de Zesko-kabelaars @Home, Multikabel en Casema wordt per 1 juli 15,56 euro per maand; UPC vraagt 16,05 euro per maand. Overigens hebben de afgelopen politiek en Opta over elkaar heen gelegen over het kunnen reguleren van kabeltarieven. Toezichthouder Opta is vorig jaar teruggefloten door de Europese Commissie. De kabelaars geven veelal ‘nieuwe diensten’ aan als reden van tariefsverhoging alsmede een ‘laag’ tarief vergeleken met KPN-abonnementen.

De Raad van Bestuur verdedigde evenwel dat veel van haar themakanalen alleen met duurdere pluspakketten op kabel beschikbaar zijn. “Dat moet vanwege Europese regelgeving,” aldus Bruins Slot. Thans zijn alleen NOS Journaal24 en NOS Politiek24 in de digitale basispakketten opgenomen. De voorzitter van de Raad van Bestuur van de publieke landelijke omroep verdedigde zich met de stellingname dat eventuele inkomsten – net als de STER – ten goede komen aan de publieke zaak. Ontvangst van kanalen als VPRO 3voor12 Central, /Geschiedenis (VPRO), HollandDoc (VPRO), Cultura (NPS) en ConsumentenTV (VARA) kost afhankelijk van de kabelaar al snel 20 tot 25 euro per maand. Tegelijkertijd stelden Cees Vis en Harm Bruins Slot dat als de publieke themakanalen vrij beschikbaar zouden zijn – zoals in veel (grote) Europese landen het geval is – de kosten hiervan voor de publieke omroeporganisatie onbetaalbaar zouden worden.

Rob van Esch, directeur van kabelkoepel VECAI zegt in een reactie uitermate verbaasd te zijn dat de Raad van Bestuur hierover begint. “Het lijkt alsof ze een paar jaar ergens anders vertoefd hebben. Misschien hebben ze een lange buitenlandreis gemaakt en gemist dat er behoorlijke discussies zijn geweest en dat er actieve toezichthouders naar gekeken hebben en geconcluudeerd dat er niets aan de hand is.” Ronald van der Aart zegt namens UPC dat zijn bedrijf geen ‘onredelijke bedragen’ vraagt. “Het is niet aan de publieke landelijke omroep om deze discussie te beginnen. Te meer omdat we goede partners zijn,” aldus de UPC-zegsman. @Home woordvoerder Bart Ledegang zegt in reactie: “Ik vind het raar dat ze zich hierin mengen op dit moment. We gaan ons ook niet mengen in de discussie van de afgelopen weken over hoge salarissen in de publieke omroepsector die met publiek geld worden betaald”. Gradus Vos, woordvoerder van Casema, dat net als @Home onderdeel is van Zesko, zegt desgevraagd dat gebruikers vrij zijn over te stappen naar andere aanbieders en bestrijdt de vermeende hoge tarieven. “Het staat iedere Nederlander vrij om dingen te roepen. Vanuit de positie van de NOS Raad van Bestuur is het vreemd zich af te vragen wat wij prijstechnisch doen. Wij vragen ons ook niet af hoe de NOS de honderden miljoenen die zij binnenkrijgen precies besteedt, terwijl ook Casema daar belasting voor betaalt.” Vos wijst er op dat het digitale pluspakkettarief overigens zo is samengesteld om de Nederlandse Omroep Stichting te betalen voor het kunnen uitzenden van hun themakanalen.

Publieke themakanalen op Astra 23,5-satellietpositie?

De NOS Raad van Bestuur zegt in gesprek te zijn met Canal Digitaal Satelliet over opname van een aantal themakanalen. Bruins Slot zei dat dit een selectie zal zijn van de 17 bestaande kanalen. Eventuele satellietuitzending hiervan zal – wat Canal Digitaal Satelliet betreft – plaats moeten vinden op de 23,5 graden Oost positie. Kees Färber, operationeel directeur bij Canal Digitaal Satelliet, noemt de uitspraken van de NOS Raad van Bestuur ‘voorbarig’. Volgens Färber wordt met een aantal partijen gesproken, maar is nog helemaal geen sprake van onderhandelingen of zicht op een contract. Zoals bekend is Canal Digitaal Satelliet bezig met het formeren van een zenderpakket op de SES Astra-satellietpositie 23,5 graden Oost waar de satellieten Astra 1D en Astra 3A zich bevinden. Volgens Farber zal een pakket pas kunnen lanceren als er afdoende content voor gecontracteerd is. Opvallend is dat in een enquete van de zelfbenoemde belangenvereniging voor schotelbezitters (NBS) vier van de eerste tien gewilde zenders op satelliet van de publieke landelijke omroep zijn en drie van Discovery Networks.

Publieke themakanalen blijven

De NOS Raad van Bestuur heeft besloten tot 2009 de huidige 17-themakanalen te handhaven en ondertussen te bezien of en hoe samenwerking het beste plaats kan hebben. Over de inrichting daarna wil de Raad van Bestuur het laten afhangen van onderhandelingen met de kabelaars aangezien in 2009 het bestaande distributiecontract zal verlopen. Dan moet blijken of kanalen wellicht kunnen fuseren of dat het huidige model kan worden gehandhaafd. De publieke themakanalen zijn thans zo opgezet dat de regie hiervan telkens in handen is van één omroepvereniging/organisatie waarbij op redactieraadniveau per kanaal inhoudelijk wordt samengewerkt.

NOS Raad van Bestuur: “winst door derden’ verbod gaat uit Mediawet”

De NOS Raad van Bestuur wil af van het winst door derden verbod. Volgens voorzitter Harm Bruins Slot werkt de regering aan een wijziging in de mediawet waarin dit wordt geschrapt.
Het winst door derden verbod bepaalt thans in de Mediawet het principe dat publieke Nederlandse omroeporganisaties (lokaal, regionaal, landelijk en internationaal) niet mogen meewerken aan het maken van winst door externe samenwerkingspartijen. Dit verbod is er om te voorkomen dat publieke omroeporganisaties zich te commercieel zouden opstellen en marktverstorend zouden werken bij samenwerkingsovereenkomsten.

Volgens Bruins Slot is het weliswaar zo dat de publieke (landelijke) omroep haar eigen missie en taakopdracht heeft, maar het opereert in zijn optiek in ‘volop in een markt’, waarin ze beperkt wordt. De voorzitter van de NOS Raad van Bestuur zegt dat er weliswaar EU-regels voor publieke omroepen gelden, maar dat het in de ‘markt’ nuttig kan zijn dat het breder kan gaan met haar produkten en nieuwe allianties met commerciele partijen hierdoor kan sluiten. Bruins Slot zette tijdens een persgesprek uiteen dat de regering Balkenende IV werkt aan een mediawetswijziging waarin dit mogelijk wordt gemaakt. De regering werkt ook aan het afschaffen van het regime voor nevenactiviteiten/neventaken, die als het aan de NOS Raad van Bestuur ligt, volledig onderdeel worden van de hoofdtaak. Voor themazenders is het regime hiervoor sinds oktober vorig jaar al sterk verlicht, waardoor niet langer het Commissariaat voor de Media hierop een toetsing hoeft uit te voeren.

Voor veel commerciële omroepen is het een doorn in het oog dat de publieke omroeporganisaties ongelimiteerd zouden mogen groeien en het verbod van winst door derden zou worden geschrapt. Organisaties als VESTRA en NVCR alsmede hun leden (commerciele omroepen) procedeerden de afgelopen jaren veelvuldig op Nederlandse en Europees niveau omdat ze van mening zijn dat publieke omroeporganisaties marktverstorend werken, zonder dat duidelijk is wat precies wel en niet hun publieke taakopdracht is. De NOS Raad van Bestuur gaat uit van het algemene principe van iedereen, voor iedereen programma’s te willen verzorgen vanuit een brede taakopdracht zoals de wetgever (het parlement op voordracht van de regering) die heeft neergelegd in de huidige Mediawet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *