Nieuwe tijdelijke wet mediaconcentraties van kracht

Dankzij de handtekening van het Nederlandse staatshoofd (koningin Beatrix) en publicatie in het Staatsblad is de tijdelijke wet mediaconcentraties van minister Ronald Plasterk op 13 juni jl. van kracht geworden. Dit betekent dat de Telegraaf Media Groep NV per direct landelijke radio- en/of televisiezenders mag bezitten. De door de krantentuigever gewenste overname van aandelen in Sky Radio Groep (Sienna Holding BV waarin Sky Radio Nederland en Hessen, Classic FM, Radio Veronica en haar belang in TMF Radio) kan hierdoor plaats vinden. Telegraaf Media Groep NV gaf aan 85 % van het radiobedrijf te willen bezitten.

Met de wetswijziging – die overigens zonder nieuwe wetgeving per 1 januari 2010 vervalt – mogen, als het gaat om de opiniemacht, bedrijven voortaan 90 % van de gecombineerde radio/televisie/dagblad bezitten. In de dagbladmarkt mogen bedrijven maximaal 35 % van de markt in handen hebben. Alhoewel wat opiniemacht betreft de wet betekent dat één bedrijf de algehele commerciele televisiemarkt in handen kan hebben, geldt hiervoor het algemene mededingsrecht nog waarbij de Nederlandse Mededingingsautoriteit een oordeel moet geven over de economische macht en in hoeverre machtsposities daarin zijn toegestaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *