Vakbondsleden verwerpen sociaal plan Zesko (Casema/Multikabel/@Home)

Vakbondsleden verwerpen in meerderheid het sociaal accoord dat vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N voor hun leden hebben onderhandeld met de directie van Zesko Holding BV. Dit verwacht vakbondsbestuurder Fred Bos van Abvakabo FNV op basis van de ledenraadplegingen die de afgelopen twee weken hebben plaats gevonden. Tot gister konden vakbondsleden ook schriftelijk nog hun mening kenbaar maken, maar Bos verwacht niet dat dit een andere uitslag met zich meebrengt. Het sociaal plan dient als basis om de drie kabelbedrijven @Home, Multikabel en Casema die deel uitmaken van Zesko Holding BV te kunnen laten integreren tot het grootste Nederlandse kabelbedrijf.

“Tijdens de bijeenkomsten was het duidelijk dat de vakbondsleden tegen waren,” aldus de vakbondsbestuurder. De vakbonden nemen het de kabelbedrijven kwalijk dat ze hun communicatie naar de medewerkers slecht hadden georganiseerd. Het sociaal plan werd pas in een zeer laat stadium aan het personeel ter beschikking gesteld. Bovendien bleken verschillende versies in omloop te zijn gebracht. Hierdoor ontstonden discussies tijdens de ledenraadplegingen. Abvakabo FNV stlelt dat de kabelbedrijven zich hierdoor niet aan gemaakte afspraken hebben gehouden en zegt de communicatie voortaan anders te willen afspreken.

Met name bij @Home was er volgens Bos veel discussie. Volgens de Abvakabo FNV-man was er in het verleden een afspraak tussen de Ondernemingsraad en de bestuurder van @Home dat voor de @Home-medewerkers het sociaal plan van Essent de ‘ondergrens’ zou zijn. Bernard Dijkhuizen – die zowel onder de heerschappij van Essent NV directeur was van de kabelonderneming alsmede bij Zesko Holding BV de hoogste man is, wil zich niet aan deze afspraak houden, aldus Bos. Dat sociaal plan is overigens éénzijdig opgelegd bij de verkoop door (de eigenaren van) @Home, zonder accoord met vakbonden.

Verder bestaat veel discussie over de reistijdenparagrafen in het sociaal accoord, waarbij maximaal 15 uur per week is opgenomen over reistijden. Tevens is er discussie over de geldigheid van tijdelijke contracten. De vakbonden zullen de komende tijd een lijstje maken om de werkgever te informeren over de uitslag en te komen tot nieuwe afspraken om een nieuw sociaal plan te kunnen maken. Als het bedrijf dit weigert, kunnen de vakbonden hun leden mobiliseren. Procedureel bestaat daarbij de theoretische mogelijkheid dat het bedrijf zonder vakbonden en met een negatief advies van de Ondernemingsraden haar integratieplannen uitvoert, zij het dat instanties dan het recht hebben een procedure tegen de directie van het bedrijf aan te spannen en dit leidt tot gepolariseerde verhoudingen binnen de kabelbedrijven.

Vakbonden willen eerst constructief kijken of er aan een nieuw accoord gewerkt kan worden.

De Ondernemingsraden (OR-en) blijken het overigens nog niet eens over het integratieplan. Hun steun blijkt voorwaardelijk te zijn en alleen te gelden bij een accoord van het sociaal plan door de vakbondsleden, waardoor de Ondernemingsraden nog geen formeel positief advies hebben gegeven. Zesko Holding meldde twee weken geleden in een verklaring dat zowel de OR-en als de directie het eens zouden zijn over de integratieplannen.

Peter Smit, (extern) woordvoerder voor Zesko Holding zegt nog niet te kunnen reageren op de uitslag van de ledenraadplegingen van de vakbondsleden zolang deze nog niet definitief is.

Nagenoeg parallel aan de presentatie van de sociale plannen, heeft Zesko Holding BV meer informatie gegeven over de integratieplannen aan de medewerkers van de onderliggende kabelbedrijven. Het nieuwe bedrijf zal – volgens deze informatie die DutchMedia tot haar beschikking heeft gekregen – naast een algemene directie, een ‘strategisch/juridische’afdeling, een beleidscommunicatie en personeelsafdeling, grofweg vijf bedrijfsunits kennen. Marcel Nijhoff zal als commercieel directeur aansturing geven aan afdelingen als marketing/onderzoek/planning, merken/communicatie (onder leiding van Nico Rijkhoff), verkoop en business-to-business. De radio/televisie-content tak zal bij de afdeling ‘propositie management’onder leiding van Henk van der Wal worden ondergebracht. Verder zal het bedrijf de bedrijfsunits financien onder leiding van Walter Blom, technologie onder leiding van Ritzo Holtman (a.i.), operaties onder leiding van Joop Evers (a.i.) alsmede de bedrijfsunit IT kennen onder leiding van Tom Verhulst (a.i.). De bedrijfsstructuur zou in 2009 volledig functioneel moeten zijn. De benamingen van de afdelingen heeft DutchMedia voor de leesbaarheid vertaald van het Engels naar het Nederlands.

Zesko vs. DutchMedia?

DutchMedia zelf werd twee weken geleden gesommeerd door de Casema-afdeling ‘legal & regulatory affairs’ om het gepubliceerde sociaal plan te verwijderen met een beroep op het zonder (auteursrechtelijke) toestemming publiceren hiervan waarbij DutchMedia schadeplichtig zou zijn. CNV Publieke Zaak bleek daarbij dezelfde versie eveneens te hebben geopenbaard op haar website. De juridische afdeling van Zesko stelde verder – zonder onderbouwing – dat het feitelijk onjuist zou zijn dat het sociaal plan zou worden voorgelegd ter accordering aan vakbondsleden en dat pas daarna het integratieplan in werking treedt, en eiste dat deze passage in een eerder artikel verwijderd zou worden. Volgens Abvakabo FNV kan het niet zo zijn dat sociale accoorden tot het exclusief auteursrecht van het bedrijf in kwestie is en kan het evenmin dat het bedrijf integratieplannen zomaar voortzet zonder dat er een sociaal accoord is. De officiele woordvoerders van de Zesko-bedrijven – waarmee DutchMedia al jarenlang een goede verstandhouding heeft – bleken te voren niet op de hoogte te zijn gesteld door de juridische afdeling van Casema over de actie jegens DutchMedia. Na reactie van de zijde van DutchMedia heeft het bedrijf merkwaardig genoeg officieel niets meer laten horen over haar sommatie.

One thought on “Vakbondsleden verwerpen sociaal plan Zesko (Casema/Multikabel/@Home)”

  1. en gelijk hebben ze. altijd maar dat negeren van afspraken..waar maak je ze dan nog voor…
    ga dan ff lekker weg of zo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *