Opnieuw accoord Zesko-vakbonden over sociaal plan

Opnieuw hebben vakbonden CNV Publieke Zaak, Abvakabo FNV en VMHP-N een principe accoord bereikt over een sociaal plan voor de fusie van de drie kabelbedrijven @Home, Casema en Multikabel die onderdeel zijn van Zesko Holding. Begin deze maand verwierp een overgrote meerderheid van de vakbondsleden het eerder tussen directie en de vakbonden overeengekomen sociaal plan. Volgens Theo Quist, onderhandelaar namens CNV Publieke Zaak is nu met een klankbordgroep gesproken bestaande uit kaderleden en ondernemingsraadsleden om te voorkomen dat ook dit plan verworpen wordt.

Volgens Quist is nu het maximale eruit gehaald. “Ik zou niet weten hoe je dit anders moet regelen. Ik zie geen mogelijkheden meer als leden dit zouden afwijzen, met de werkgever zien wij geen mogelijkheden meer,” aldus Quist.

Het verschil tussen het oude en het nieuwe sociaal plan is dat de werknemers van @Home bij het ‘boventallig’ verklaard worden de rechten die bij de verkoop van @Home door Essent NV waren afgesproken, blijven gelden. Dit gaat – voor de medewerkers van @Home ook over outsourcing, loonsuppletie, een terugkeergarantie en contracten voor bepaalde tijd. Ook afspraken omtrent het reizen (max. 90 minuten reistijd enkele reis) en de mogelijkheid van deels flexwerken in de omgeving van de ‘oude’ locatie is opgenomen in het nieuwe plan. Men verwacht dat 15 % van het totale personeel in Utrecht zal komen te werken, de nieuw op te zetten ‘centrale’ vestiging. Werknemers die meer dan een uur reistijd hebben, krijgen de mogelijkheid ander werk te verkrijgen.

Vakbonden hebben over de communicatie ook nieuwe afspraken gemaakt en verklaren in ieder geval tevreden te zijn zo snel tot een nieuw accoord te zijn gekomen. Het accoord wordt t/m 31 juli voorgelegd aan de vakbondsleden tijdens zogeheten ‘ledenraadplegingen’. Vakbondsleden kunnen tot 4 augustus hun mening daarover kenbaar maken, desgewenst ook – vanwege de vakantieperiode – ook electronisch. Pas als de vakbondsleden het sociaal plan in meerderheid goedkeuren, kan het voor het integratieplan in werking treden. Het nieuwe sociaal plan is te vinden op door hierop te klikken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *