Rechter: verdelen DAB/DMB frequenties nog niet nu, maar wel zo snel mogelijk na oktober

De Rotterdamse voorzieningenrechter De Wildt heeft in een kort geding dat DB Europe heeft aangespannen, uitgesproken dat de DAB/DMB frequenties niet nu dienen te worden verdeeld, maar de procedure daartoe wel zo snel mogelijk na oktober dient te worden ingezet na Europese besluitvorming over de bestemming van de zogeheten L-Band. DB Europe, een bedrijf van ondernemer Willem Toerink geëist dat staatssecretaris Frank Heemskerk (PvdA) op 15 augustus zou beginnen met de verdelingsprocedure van beschikbare frequentie voor DAB-doeleinden.

Volgens DB Europe blijven de L-Band en Band III jarenlang onbenut, en is het onverdeeld laten ervan onrechtmatig en strijdig met de telecommunicatiewet en het frequentiebesluit. Doordat volgend jaar een belangrijk sportjaar is (EK Voetbal, Olympische Spelen) wordt DAB/DMB in de optiek van DB Europe op achterstand gezet nu Koninklijke KPN NV met aan haar toebedeelde frequenties voor DVB-H actief kan worden.  De vertenwoordigster van staatssecretaris Heemskerk betoogde dat deze rekening te houden met een Europees proces waarin een (nieuwe) bestemming van de L-Band voor multimediadiensten ter discussie staat en er de voorkeur aangeeft met de Tweede Kamer over het proces te willen spreken.

De rechter oordeelde dat ondanks voornemens sinds 1999 (Paars II onder VVD-staatssecretaris Monique de Vries) om tot frequentie-uitgifte over te gaan. Volgens de rechter is het politieke feit omtrent een wel of niet instemming van een meerderheid van de tweedekamer bij een verdeling van frequenties ‘niet relevant’ in het wettelijk stelsel van bevoegdheidstoedeling. Daarmee stelt de rechter dat PvdA-staatssecretaris Heemskerk zonder de Tweede Kamer te hoeven horen tot verdeling over kan gaan vanuit zijn eigen bevoegdheid. De rechter oordeelde verder dat bij een verdeling het loskoppelen van Band III en de L-Band niet opportuun is. Wel stelde de rechter dat deze uitgaat van vijf maanden na oktober aan voorbereidingen waarna binnen acht weken verdeeld zal moeten zijn (resulterend in de periode mei/juni 2008). De rechter merkte daarbij aan dat als de Europese besluitvorming ‘aanzienlijk langer’ zal duren, ‘mag worden verwacht’ dat de staatssecretaris zich ‘opnieuw zal beraden op de mogelijkheid om reeds zo spoedig mogelijk tot verdeling over te gaan’.

Willem Toerink van DB Europe zei desgevraagd het te betreuren dat zijn eis niet door de rechter is opgevolgd, maar zei de uitspraak nog te willen bestuderen voor een verdere reactie. Ook de woordvoerder van staatssecretaris Heemskerk liet weten de uitspraak nog te moeten bestuderen voor op vragen hierover in te kunnen gaan.

Mobiele TV Nederland BV die niet meedeed aan de rechtszaak zegt desgevraagd bij monde van mede-eigenaar/directeur Ronald Haanstra bewust niet mee te hebben gedaan aan de rechtszaak omdat deze niet enerzijds zomaar is voor een versnelde (onzorgvuldige) uitgifte met verkeerde uitkomst, en anderzijds het kabinet niet voor het hoofd wilde stoten. Toch is het gevoel bij Haanstra ‘gemengd’. “De beste uitspraak was dat Heemskerk de frequenties zou moeten uitgeven met de juiste toepassing” (voor omroep en multimediale diensten, red). Haanstra zegt desgevraagd met de stichting DigiRadio in gesprek te zijn waarin de publieke en commerciele radiosector is verenigd. Deze probeert in de optiek van Haanstra een verdeling te vertragen. Haanstra is wel in gesprek geraakt met DigiRadio om te bezien of er een gezamenlijke methode bestaat voor het combineren van radio en televisie/multimediadiensten via DAB+/DMB-technieken. DigiRadio-voorzitter Peter Jelgersma omschreef in Broadcast Magazine Mobiele TV Nederland als enige partij waar de staatssecretaris naar luistert “die hier met geroffel, veel geld en twee blikken Koreanen komt uitleggen dat het handig is als Digitenne van KPN concurrentie krijgt. Dat is het ook, maar niet in die frequentieband.” Mobiele TV Nederland en DB Europe hebben beiden het plan om een aantal multimediadiensten via Band III en L-Band aan te willen bieden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *