Regering: DAB is extra frequentieruimte; FM/AM blijft bestaan en digitaliseren ook

De regering Balkenende IV wil zo snel mogelijk nadat duidelijk is wat in Europees verband is bepaald over de L-Band  over gaan tot technologieneutrale verdeling van de beschikbare DAB-frequenties. Het Europese kader omtrent de L-Band moet in oktober duidelijk worden. De verdeling van Nederlandse frequentieruimte zal plaats vinden met de bepaling dat deze voor 80 % voor omroeptoepassingen moet worden ingezet, opdat ook nieuwe (video/mobiele televisie)toepassingen – naast radio – via deze frequenties (waaronder DMB) kunnen worden aangeboden. Verantwoordelijk EZ-staatssecretaris Frank Heemskerk (PvdA) en OCW-minister Ronald Plasterk (PvdA) wijzen de in de publieke opinie gebrachtte bezwaren van de Stichting DigiRadio, de Nederlandse Vereniging voor Commerciele Radio (NVCR), de Vereniging Niet-Landelijke Commerciële Radio-omroepen (NLCR) alsmede de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) en ROOS (Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking) aangaande het DAB-dossier van de hand. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van Tweedekamerleden in het DAB-dossier. De bestaande commerciële landelijke radiostations beweren dat er grote risico’s verbonden zouden zijn als de DAB-frequentieruimte niet voor radio zou worden bestemd, vanwege de digitaliseringsideeën van de analoge radio. De NVCR zou het liefst een koppeling wensen van DAB met een verlening van de bestaande commerciële FM-frequenties.

Het standpunt van de regering is echter dat FM niet in 2015 zal worden afgeschakeld en dat DAB ‘niet in de plaats van de AM- en FM-band komt, maar een aanvulling is op de voor omroep beschikbare frequentieruimte.’ Beide bewindslieden stellen daarmee dat het ‘totale frequentiespectrum voor omroep dus (significant) toe neemt’. De regering verwacht dat op termijn de FM- en AM-banden zelf zullen worden gedigitaliseerd en niet worden afgeschakeld, waardoor deze frequentiebanden voor radio blijven bestaan en DAB voor omroep als ‘extra’ ruimte moet worden beschouwd waar ‘voor zowel digitale radio-initiatieven als voor nieuwe mobiele omroeptoepassingen” een plek is. De bewindslieden reageren op het mogelijk ‘niet lukken’ van digitale radio met de opmerking dat radiostations net als bij de kabel, satelliet, DVB-T en IPTV als ze niet zelf in bezit zijn van de infrastructuren, bij DAB ook met licentiehouders tot afspraken kunnen komen, tot de uitzending van hun signalen. In optiek van de regering stond al in 2003 vast dat er een DAB-verdeling zou komen, waarbij onduidelijk was wie die zou verwerven.

De regering noemt het ‘niet gebruikelijk’ om met het hebben van een – tijdelijke – vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, dit te compenseren middels garanties of voorkeurposities bij de verdeling van andere frequentieruimte, waarbij DAB bovendien in de optiek van de regering niet vergelijkbaar is met FM-uitzendingen. De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) mag haar capaciteit als publieke landelijke omroeporganisatie alleen voor publieke hoofdtaak en neventaakdoeleinden inzetten.

Van de commerciele partijen hebben volgens de regering DB Europe BV, Koninklijke KPN NV (voorheen Nozema Services NV) en Mobiele TV Nederland BV zich gemeld als gegadigden voor DAB-frequentieruimte.

Er zijn thans twee landelijke commerciele DAB-frequentiekavels te verdelen alsmede een kavel in de L-Band die regionaal kan worden opgedeeld. Per 2012 komt nog een frequentieblok vrij die ofwel voor één DVB-T ofwel voor vier DAB-kavels kan worden ingezet.

Voor de FM-band voorziet de regering een digitalisering, waarbij overigens nog niet duidelijk is welke techniek daarbij overheersend zal zijn. Een aantal bestaande commerciele zenders zendt uit in FM Extra, maar ook andere (in ontwikkeling zijnde) technieken als DRM+ (DRM op FM) en HD Radio komen daarvoor in aanmerking. Agentschap Telecom doet onderzoek naar de digitaliseringsmogelijkheden voor o.a. de FM-band. In de optiek van de EZ-staatssecretaris kan bij inzet van ‘ouderwets’ DAB (Eureka 147) circa 9 radiostations worden uitgezonden per multiplex, waarbij aangemerkt moet worden dat dit ten koste van de kwaliteit. Bij DAB+ is dit aantal 18 radiostations; bij de multimediatoepassing DMB ‘passen’ maximaal zes televisiekanalen, waarbij ook combinaties mogelijk zijn met radio.

NOS Raad van Bestuur gaat lijnrecht in tegen DAB/FM-standpunt Plasterk en Heemskerk

De NOS Raad van Bestuur bestrijdt de standpunten van de regering, zo blijkt uiet een standpunt dat bij Broadcast Magazine is gepubliceerd. In de optiek van het hoogste dagelijks bestuursorgaan van de landelijke publieke omroep, blijft het DAB zien als een van de opvolgers van de FM-band, en niet als extra frequentiecapaciteit. In de optiek van de NOS Raad van Bestuur heeft het door commerciele zenders gebruikte FM Extra bovendien ‘nog beperkte doorgiftecapaciteit’ (twee radiostations naast een analoge uitzending) en zou de uitzendkwaliteit slecht zijn. In de optiek van de NOS Raad van Bestuur biedt DAB ‘vele malen meer capaciteit’ en zou ‘daarom beter passen bij de belangstelling door het luisterpubliek voor het grote aantal aantal thematische radiokanalen, dat publieken zowel als commerciëlen via internet uitzenden.’

Cees Vis, Ruurd Bierman en Harm Bruins Slot gaan daarmee lijnrecht in tegen het eerder herhaaldelijk door staatssecretaris Heemskerk en OCW-minister Plasterk vastgelegde beleid dat de FM-band wil laten voortbestaan (alsmede digitaliseren) en de DAB-frequentieruimte als extra frequentieruimte wil inzetten. Vis, Bierman en Bruins Slot lijken met hun opmerking van ‘vele malen meer capaciteit’ de beleidsuitgangspunten van de bewindslieden te negeren, aangezien de bewindslieden niet in een ‘of’ scenario denken, maar in een ‘en, en’ scenario. De publieke landelijke omroep behoudt daarbij bovendien de aan haar DAB-frequentie waarop het thans – doordat er nauwelijks DAB-ontvangers worden verkocht/aangeboden – voor een verwaarloosbaar aantal mensen in een kwalitatief matig tot slechte audiokwaliteit negen landelijke publieke radiozenders uitzendt in de Eureka147-standaard. In geen enkel contintentaal Europees land is DAB doorgebroken. Zelfs in het Verenigd Koninkrijk, dat als ‘succesvol’ DAB land wordt gekenschetst en waar DAB in 1995 startte, heeft na 12 jaar uitzenden slechts circa 17,2 % van de Britse huishoudens een DAB-radiotoestel dat inmiddels technisch verouderd is aangezien de uitgezonden standaard gebaseerd is op een techniek uit de jaren ’80.

One thought on “Regering: DAB is extra frequentieruimte; FM/AM blijft bestaan en digitaliseren ook”

 1. Enige aanvullingen: er is behalve het landelijke kanaal 12C, dat de publike omroep nu gebruikt voor het verouderde DAB systeem, een tweede band III kanaal beschikbaar voor landelijk gebruik (11C) en een Band III allocatie die wel degelijk in regio’s is verdeeld. bv. Kanaal 12B voor Gelderland en Utrecht of kanaal 11A voor Noord-Holland. De L-band is inderdaad in vele lokale edities gesplitst (meer dan 100). Het is maar de vraag of deze band nog voor DAB+/DMB ingezet zal worden internationaal gezien.
  Het is opvallend dat de NOS vasthoudt aan haar DAB systeem, dat niet eens capaciteit heeft om de Concertzender Classic door te geven, laat staan 3v12 of andere stations. En dat terwijl de huidige negen stations als gezegd al in matige kwaliteit worden doorgeven omdat de capaciteit te kort schiet.
  Overgang op de AAC+ standaard zou de mogelijkheid geven om alle stations wel in een aanvaardbare kwaliteit door te geven.
  Het is onbegrijpelijk dat de NOS in deze zo conservatief is. Verdedigende opstelling?
  Het enige foute aan het verdelingsvoorstel van de regering is dat men de Band III frequenties ook voor mobiele TV beschikbaar wil stellen. Dat is erg onverstandig, omdat zowel KPN als een tweede aanbieder over een landelijke DVB-H multiplex kunnen beschikken. Hiervoor is niet alleen de infrastructuur veel verder gevorderd, maar er is ook veel meer bandbreedte beschikbaar.
  De drie band III multiplexen zouden voor ongeveer 50 landelijke en (boven) regionale radiostations moeten worden ingezet. Indien men TV toestaat gaat dat ten kostte van de ontwikkeling van radio en/of van de kwaliteit. De door sommigen gesuggereerde 40 kbps voor een AAC_ radioprogramma is ruim onvoldoende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *