Wereldomroep-achtergrondprogramma’s anders

Radio Nederland Wereldomroep (RNW) gaat haar achtergrondprogrammering anders invullen. Eerder werden al de nieuwsprogramma’s gecentraliseerd vanuit het profiel van ‘één zender, één stem’. De zender wil in haar achtergronden aandacht schenken aan Nederland, Europa, de duurzame wereld en internationaal recht, oorlog & vrede. Per taal komt er daarbij één ‘vlaggenschipprogramma’ waarmee RNW zich wil profileren per doelgebied/taal. De Engelstalige redactie heeft dit overigens dit jaar al vormgegeven met het programma ‘The state we’re in’. Volgens RNW-directeur Jan Hoek moet de invulling hiervan bij de andere redacties waaronder Nederlands nog worden vormgegeven en krijgt dit in 2008 haar beslag.

RNW zal overigens ook een klein deel van haar activiteiten verplaatsen naar haar doelgebieden. Volgens Jan Hoek kan de internationale publieke omroep op efficientere wijze beter te werk gaan. “Zo hebben we een veel betere link met het gebied waarvoor we uitzenden,” aldus Hoek. Het RNW-meerjarenplan meldt dat “nieuws, informatie, duiding en training kan effectiever worden toegesneden op de doelgroep en kwalitatieve alsmede kwantitatieve feedback kan meer systematisch worden teruggekoppeld”. Volgens Hoek gaat het om een beperkt aantal medewerkers.

De totale begroting van RNW in 2008 beslaat 44,632 miljoen euro waarvan 43,506 miljoen euro afkomstig van het ministerie van OCW (uitgaande van een ‘accress’ van 2 %). In de begroting zijn geen opvallende verschuivingen van bedragen waarneembaar; alleen de hoeveelheid externe inhuur wordt ingeschaald op 1,54 miljoen euro, waarmee deze in de optiek van de algemeen directeur in lijn komt met daadwerkelijk gerealiseerde bedragen en een kleine verlegging vanuit de kosten voor het eigen personeel wordt gerealiseerd. Volgens Hoek is zo’n bedrag (3,45 %) heel normaal voor een organisatie van zijn omvang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *