RTL Group SA en ProSiebenSat.1 Media AG in Duitsland: kartèlvorming middels adverteerdersbeleid…..en Nederland…?!

RTL Group SA en ProSiebenSat.1 Media AG riskeren in Duitsland fikse boetes omdat ze samen met adverteerders – afzonderlijk van elkaar – een kartèl hebben gevormd. Beide bedrijven hebben dat gedaan door afzonderlijk van elkaar dusdanige afspraken met mediabureaus voor de inkoop van reclame te maken met volume-kortingen, waardoor kleine zenders het nakijken hebben en ernstig worden benadeeld. Het systeem zou er uit bestaan om met volume-afspraken dusdanige kortingen worden geboden, dat kleine zenders die niet kunnen bieden, en waarbij tegelijkertijd langdurige afspraken gemaakt worden die uiteindelijk ten voordele van de twee grote Duitse commerciele zendergroepen vallen. De Duitse mededingingsautoriteit is in een afrondende fase van onderzoek hiernaar.

Alhoewel de Duitse mededingingsautoriteit Bundeskartellamt nog geen officiele mededeling heeft gedaan over de eventuele afronding van onderzoek en boetes. RTL Group SA alsmede ProSiebenSat.1 Media AG hebben aangegeven dat dit wel het geval zou zijn middels een schikking (settlement). ProSiebenSat.1 Media AG meldt dat het gaat om een boete van 120 miljoen euro; RTL Group SA rapporteert een boete van 96 miljoen euro. RTL Group SA heeft daarbij aangegeven dat de zogheten ‘share deals’ algemeen gebruik waren in de industrie tussen mediabureaus en reclamezendtijdexploitanten. De antikartèlautoriteiten hebben dit als vertikale industriepraktijk benoemd die concurrentievervalsend werkt. Zowel RTL Group SA als ProSiebenSat.1 Media AG hebben kenbaar gemaakt deze praktijken (in Duitsland) niet meer te zullen toepassen.

Volgens de Bundeskartellamt zijn de boetes nog niet opgelegd en is (nog) geen sprake van mogelijke settlements, maar is de zaak nog in onderzoek en is te verwachten dat binnenkort alles openbaar zal worden.

DutchMedia heeft een aantal betrokken betrokken partijen in Nederland gevraagd of een dergelijk systeem ook bestaat, waardoor met name kleinere zenders het nakijken hebben. SBS Broadcasting BV (Net 5, SBS 6 en Veronica TV), dat onderdeel is van ProSiebenSat.1 Media AG zegt desgevraagd bij monde van een woordvoerder niet te verwachten dat het hier voorkomt. Daarbij is het wel zo datvoor de publieke zenders Nederland 1, 2 en 3 meer reclame-mogelijkheden bestaan dan voor de publieke Duitse omroepen, waardoor meer competitie kan bestaan.

Opvallend is echter dat kleine zenders waaronder Discovery Networks (Discovery Channel en Animal Planet) en MTV Networks (MTV, Comedy Central, Nickelodeon, TMF) alsmede branche-organisatie SPOT geen commentaar willen geven op de situatie. Algemeen gegeven is dat tariefkaarten die de Nederlandse dochters van ProSiebenSat.1 Media AG en RTL Group SA uitgeven zelden de tarieven omvatten die adverteerders betalen, gezien het ook in Nederland geldende kortingensysteem bij volume-afnames. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zegt desgevraagd niet in te gaan op de mogelijkheid of hier onderzoek naar gedaan wordt. In Nederland halen de kleine zenders volgens rapportage van RTL Group SA over het eerste half jaar 2007 slechts 5,2 % van de televisiereclame-omzet (eerste half jaar 2006 nog 6,1 %); RTL Group SA behaalde 39,5 %, de zenders die thans van ProSiebenSat.1 Media zijn (SBS Broadcasting BV) goed voor 29,5 %. Daarmee beheersen RTL Group SA en ProSiebenSat.1 Media AG – net als in Duitsland – in Nederland met 69 % van de televisiereclamebestedingen de markt, waarbij RTL Nederland de grootste speler is. Insiders wijzen er op dat Talpa (Tien) bewezen heeft dat er een andere speler van belang kan zijn in de televisiereclamemarkt; andere insiders wijzen er op dat met het verdwijnen van Talpa (Tien) de mogelijkheden voor concurrentie-uitsluitende gedragingen vergroot zijn, en zelfs – net als in Duitsland – ook in Nederland voorkomen. De Duitse Bundeskartellamt zegt desgevraagd de Nederlandse Mededingnigsautoriteit (NMa) te zullen wijzen op haar onderzoek.

One thought on “RTL Group SA en ProSiebenSat.1 Media AG in Duitsland: kartèlvorming middels adverteerdersbeleid…..en Nederland…?!”

  1. of ik al niet genoeg betaal voor die schotel

    nee meneer we moeten nog eens 5 euro bij betalen
    voor 5 zenders

    ik kan dan net zow goed die schotel van de muur aftrekken als ze ook zoals upc gaan doen

    en ik vondt tot nu nog ze altijd goed met informatie en prijs en zenderaanbot wrm gaan we gvd niet perzender betalen joh leuk 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *