Radio Maria start met proefuitzendingen op 1 februari

Radio Maria zal op 1 februari in Nederland van start gaan met proefuitzendingen. De radiozender heeft de middengolffrequentie van Arrow Classic Rock daartoe overgenomen. Initieel zal de zender met een beperkte programmering uitzenden met muziek en aankondigingen in aanloop naar een definitieve start. Radio Maria is een Italiaanse organisatie die sinds 1987 uitzendt. Initieel alleen in Italie, maar al snel over de hele wereld. De radiozender werkt op basis van een stichting, waarbij deze op basis van donaties van zowel katholieken (leken) als kerken functioneert. Doel volgens Nederlands zegsman Mathijs Bolsius is om het katholieke gevoel dichterbij het publiek te brengen. “Het moet niet zo zijn dat we op kruistocht gaan om zieltjes te winnen,” aldus Bolsius. “Er zijn veel hoofdwegen en zijwegen naar Rome. Wij willen een zo neutraal mogelijke bewandelen en ons vooral richten op jonge mensen van 20 tot 40 jaar, maar uiteraard ook ouderen. We willen dat doen met zowel het uitzenden van eucharistievieringen, maar ook maatschappelijke programma’s en religieuze muziek,” aldus Bolsius. De bedoeling is dat de zender onder leiding komt te staan van
een directeur/priester. Volgens Bolsius staat het initiatief volledig los van de KRO/RKK die binnen het publieke bestel bestaat. Bolsius wil eerst zijn organisatie op orde maken, voordat deze op termijn ook kabeldistributie zoekt. De zender zal gevestigd worden te Den Bosch.

Waar Radio Maria een katholieke origine kent, kent het eveneens op de middengolf uitzendende GrootNieuwsRadio een meer protestants-christelijke invalshoek. Bright FM, ook (protestants-)christelijk georienteerd, die via de kabel uitzendt, heeft beslotten te stoppen met haar kabeluitzendingen om per 1 februari op internet door te gaan.

Martin Banga, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Commerciele Radio (NVCR) ziet niet zoveel in een toetreding van religieuze radiostations tot de ether. “De radiofrequenties zijn daar niet voor bedoeld. Wij zijn als commerciele radiozenders op onze knieën gegaan voor de huidige frequentie-. Ik vind het prima dat ze een goede boodschap willen verkondigen, maar daar hoeven ze radiofrequenties niet voor te gebruiken, dat is zonde van de frequentieruimte. Een religieus programma is tot daar aan toe, maar een volledig radiostation is niet de bedoeling. In Duitsland bieden wij op Sky Radio Hessen ook elke zondag de kerken een plek. In Nederland heeft zich nooit iemand gemeld voor een dergelijk concept. Bovendien is er in Nederland het publieke omroepdomein waar religieuze stromingen een plek krijgen,” aldus Banga namens de gezamenlijke commerciële radiozenders. Banga vreest dat religieuze zenders zich zullen opwerpen om FM-frequenties te verkrijgen bij een te organiseren herverdeling in 2009, die per 2011 in werking zal treden.

In reactie hierop stelt de zegsman: “We zijn nu in de opbouwfase, dit is niet aan de orde nu, we zijn gewoon bezig het radiostation op te zetten.”

3 thoughts on “Radio Maria start met proefuitzendingen op 1 februari”

  1. GNR 1008 heeft merendeels nonstop muziek en is niet in staat om een volledige 24 uurs programmering op te zetten. het zou beter zijn als RM bij hen intrekt zodat ze samen een volledig programma op kunnen gaan zetten, ‘t is tenslotte dezelfde boodschap die beide stations brengen.

    Op 675, 828, 124, 1332 en 1557 horen muziekzenders, dat er op de middengolf 1 religieuze zender is, no problem, maar de gehele middengolfband vol??

  2. De religie slaat weet toe.

    Eerst was er nieuws, toen Groot nieuw( 1008 Khz.) en er is nu ook nieuw nieuws. Dat de middengolf in ons land een ondergeschoven kindje is is schijnbaar voor religieuze fanatici een vrijbrief om God en in dit geval Maria zélf nog meer te misbruiken voor méér dan commerciële doelstellingen alleen. Vooropgesteld dat God het niet leuk vindt om al krakend te worden verkondigd op deze verouderde manier van radio maken is het verschijnsel even uniek dan verontrustend . In den beginnen was er God en de kale aarde. Toen het licht werd maakte God ook de nacht en de radiogolven . Zeker weet ik het niet , maar God wou buiten de kerkdiensten toch ook wat vertier voor zijn beminde gelovigen zo vermoed ik. Als Rock dan alleen op DAB en FM aanvaardbaar klinkt is dat óók goed voor God zo denk ik toch. In de tijd van verdere verzuiling , waarin KRO /RKK en EO het woord van God via mensen ( dat inhoudt dat het ‘ het woord van God’ niet meer hélemaal is ) op digitale zenders kan laten horen is het genoeg voor wat mij betreft. Radio Maria op de 675Khz. zal – God verhoede het – toch niet het vergevorderde begin zijn van slinkse religieuze bewustwording ? De mensheid is zich al láng bewust van wat religie kan teweeg brengen ! Dan liever de film van ome Geert Zou God ook voor stoorzender kunnen spelen? Ik dénk het wel…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *