Column: FunX-directeur pleit voor segregatie?

COLUMN – “Je hebt etnomarketing en je hebt jongerenmarketing met de zogenaamde “inclusiviteit” van de culturele achtergrond. Die tweede is wat FunX is. Als het onderzoek van Qrius gaat over etnomarketing: dat werkt niet voor jongeren. Als de bedoeling is te zeggen dat de grote radiomerken als Radio 538 de lading dekken voor alle jongeren, is dat flauwekul. Dan is er wel degelijk segmentatie nodig. De verschillen tussen allochtone en autochtone jongeren zijn groot: beiden zijn homo sapiens, maar verder kijken ze heel anders naar de maatschappij. Als het over maatschappelijke onderwerpen gaat, is het naief te veronderstellen dat er geen verschillen zouden zijn. Anders zouden wij ook geen bestaansrecht hebben” BRON ADFORMATIE

Bovenstaande heeft algemeen Willem Stegeman in zijn functie als algemeen directeur van FunX gesteld in reactie op een onderzoek van bureau Qrius in opdracht van de publieke landelijke omroepvereniging BNN waarin naar voren kwam dat allochtone jongeren relatief veel te besteden hebben, veel online kopen en positiever tegenover reclame staan dan autochtone jongeren. Tegelijk blijkt uit dit onderzoek dat allochtonen te weinig van autochtone jongeren verschillen om als aparte groep te worden beschouwd.

De reactie is opvallend en is typerend voor Stegeman die meestal spreekt in termen van stadsjongeren zonder onderscheid te (willen) maken tussen allochtonen en autochtonen. FunX stelt zich immers op het standpunt zich op stadsjongeren te richten. Met deze tekst stelt Stegeman in feite dat – ondanks dat de interessevoorkeuren voor allochtonen en autochtonen beperkt verschillen – hij een verder gaande segregatie voorstaat. Met de overdrijving dat slechts het mens zijn (homo sapiens) de overeenkomst zou zijn, maar het verschil in de maatschappelijke visie dusdanig groot is, stelt Stegeman alsof Nederland uit  een totaal gesegreerde maatschappij bestaat. Dit om vervolgens het eigen bestaansrecht daarmee te rechtvaardigen. Formeel is FunX door toenmalig staatssecretaris Rick van der Ploeg (PvdA) in het leven geroepen als minderhedenzender voor de vier grote Randstad-steden. Inmiddels kent FunX de landelijke publieke omroep als grootste financier, naast de vier Randstad-gemeenten en het ministerie van OCW.

Alhoewel er uiteraard maatschappelijke verschillen zijn aan te wijzen tussen autochtone en allochtone bevolkingsgroepen, is dit lastig generaliserend te doen, zoals de FunX-directeur dit wil doen geloven. Oftewel de grote groepen (niet-westerse) allochtonen in Nederland verschillen onderling nogal en minder dan hij blijkbaar voorstaat: Antillianen/Arubanen (dit zijn gewoon Nederlanders!), Surinamers, Marokkanen, Turken alsmede andere niet-westerse, niet-EU, en met name Arabische landen kennen elk hun eigen culturen, maar uiteindelijk luistert een Surinamer misschien wel met even veel plezier naar rockmuziek als daarna naar een populair urban-nummer uit de Top 40 als zijn/haar Nederlandse autochtone vrienden en wil deze allochtoon net zo serieus worden genomen als de autochtoon als het gaat om de informatievoorziening.

Natuurlijk dekt Radio 538 afzonderlijk niet de lading om alle jongeren te bereiken. Net zoals alleen Radio 5 en de regionale publieke omroepen niet de lading dekken om alle ouderen te bereiken, mocht daar behoefte aan zijn! De vraag komt op als de visie van FunX is dat allochtone jongeren dusdanig anders zijn in Nederland, dat ze totaal apart bediend moeten worden om segregatie op te wekken, welk doel deze zender daarmee dient?! En of niet op andere zenders gemiste muziekstromingen onderdeel dienen te zijn van een publieke jongerenzender als 3FM die beweert dat het effect daarvan is dat dan minder naar de zender wordt geluisterd. Waar de doelstelling om stadsjongeren te bedienen, oftewel autochtoon en allochtoon, lijkt Stegeman zich met zijn uitlatingen te hebben gedistantieerd van zijn eigen uitgangspunt. Wellicht is het dan een beter idee om Radio 3FM op te delen in geregionaliseerde versies, met een Randstad, Noord/Oost en Zuidelijke versie, opdat specifieke muziekinteresses beter tot hun recht kunnen komen in een mix tussen bij jongeren levende muziekstijlen mede om de publieke taak nader in te kunnen vullen…en een nieuwe fictieve gesegrereerde benadering van ‘blanke’ en ‘niet-blanke’ publieke zenders te voorkomen.
FunX zelve betreurt het dat weinig autochtone Nederlanders bereikt worden en claimt de nummer één positie onder jongeren. Deze stellingname is afkomstig uit onderzoeken van InterviewNSS (inmiddels Synovate) in opdracht van FunX waarbij niet gebruikelijk (eigen) gedefinieerde doelgroepen op basis van bereik gebruikt worden om de nummer één positie bij 15 tot 24-jarigen te claimen uit de vier stadsregio’s in de Randstad. Alhoewel uiteraard veel af valt te dingen aan de reguliere continue luisteronderzoeken, kan op basis hiervan op statistisch niveau niet gesteld worden dat de radiozender de best beluisterde jongerenzender is, omdat het niet om continu luisteronderzoek gaat, alsmede het FunX-onderzoek niet vergelijkbaar-controleerbaar en transparant is, alsmede niet door de radiosector wordt erkend.

N.B. Dit artikel is een column met een mening; geen journalistiek artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *