RTL Group: lichte winstgroei voor tv-activiteiten in Nederland; Radio 538 in vierde kwartaal 10 miljoen euro EBITA winst

RTL Group SA heeft in 2007 een lichte winstgroei gemaakt in Nederland. Het Luxemburgse mediabedrijf van het Duitse Bertelsmann AG boekte over 2007 een televisie-omzet van 389 miljoen euro; dit is 11,8 % meer dan 2006. De winst voor belasting, rente en ammortisatie voor RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8 bedroeg 69 miljoen euro, dat is 1,5 % meer dan 2006. In 2006 was de winststijging hiervan nog 25,9 %. Onduidelijk is hoe de verdeling is tussen interactieve diensten en de televisiereclame-omzet in de tv-cijfers, aangezien geen onderscheid is gemaakt daarin, terwijl dat wel over 2006 geschiedde. Over interactieve diensten behaalde de Nederlandse tak van RTL Group SA in 2006 een omzet van 24,9 miljoen euro met een EBITA-winst van 12,2 miljoen euro. Vermoedelijk is dit fors gedaald als gevolg van het einde van de belspellen in 2007. In 2006 bedroeg de televisiereclame-omzet 324,1 miljoen euro met een EBITA-winst van 55,8 miljoen euro. Het cijfer over 2007 is niet bekend gemaakt.
Uit de cijfers blijkt wel dat RTL Nederland met name in de tweede helft van 2007 haar dalende winsten uit de eerste helft van 2007 heeft goedgemaakt. Over de eerste helft van 2007 boekte het bedrijf over haar Nederlandse tv-activiteiten een omzet van 189 miljoen euro bij een EBITA-winst van 27 miljoen euro (27 % minder dan over dezelfde periode in 2006); in de tweede helft van 2007 bedroeg dit cijfer 200 miljoen euro met een EBITA-winst van 42 miljoen euro. Op 18 augustus staakte Tien haar uitzendingen, opdat een aantal programma-onderdelen over werden overgeheveld naar RTL 4, RTL 5, RTL 7 en het nieuw gelanceeerde RTL 8. RTL Nederland was in 2007 weer een speler met dominante marktmacht in de televisiereclamemarkt: volgens RTL Group SA bedroeg het percentage dat RTL Nederland daarin innam 40,4 % in 2007 (dit was 37,9 % in 2006).

Radio 538, onderdeel van RTL Group SA, boekte in het vierde kwartaal een winst voor belasting, rente en ammortisatie van 10 miljoen euro bij een omzet van 19 miljoen euro. RTL Group SA nam de radiozender over als onderdeel van een deal met Talpa Media Holding NV, die in ruil daarvoor een belang van 26,3 % verkreeg in RTL Nederland. Het is voor het eerst dat voor Radio 538 actief resultaten worden geopenbaard. Radio 538 verkrijgt 28 % uit de reclameradiomarkt; in 2006 was dit nog 30,8 %.

De totale Nederlandse activiteiten van RTL Group SA beschouwend, boekte het bedrijf een omzet van 408 miljoen euro in 2007 tegen 350 miljoen euro in 2006 met een EBITA-winststijging van 21,4 % tot 85 miljoen euro, dat door de overname van Radio 538 wordt veroorzaakt. Het effect van de overname zal ook in het cijfer van 2008 merkbaar zijn, het eerste volledige boekjaar dat Radio 538 onderdeel is van RTL Group SA. RTL Group SA verkreeg in de eerste helft van 2007 ook nog een bedrag van 6 miljoen euro vanwege het afnemen van de FM-etherfrequenties van RTL FM die in 2003 onterecht waren toebedeeld aan RTL Nederland.

Geheel RTL group SA maakte een omzet van 5,707 miljard euro (1,2 % meer dan 2006) met een netto winst van 674 miljoen euro, waarbij de nettowinst daalde met 39,3 % tot 674 miljoen euro bij een stijgende EBITA winst van 5,5 % (898 miljoen euro), vanwege een ccorrectie op de goodwill en hogere belastingen. De grootste winststijging werd behaald bij produktiemaatschappij FremantleMedia (20 %).

One thought on “RTL Group: lichte winstgroei voor tv-activiteiten in Nederland; Radio 538 in vierde kwartaal 10 miljoen euro EBITA winst”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *