Concertzender moet op de kabel bij basispakket-programmaraadsadvies

Concertzender, de sinds 1982 bestaande publieke radiozender met serieuze muziek, moet bij een advies van een programmaraad voor opname in het basispakket ook daadwerkelijk worden uitgezonden door kabelaars, ook al wordt niet betaald voor kabeldistributie. Dit is de conclusie van het Commissariaat voor de Media in een uitspraak die door de programmaraad Haarlem was aangespannen. Kabelexploitant UPC weigerde het advies van de programmaraad Haarlem uit te voeren, waarop deze programmaraad op 2 oktober 2007 naar het Commissariaat stapte.

Deze deed op 22 april jl. uitspraak.Kern van de discussie tussen UPC en Concertzender was dat de kabelaar van mening is dat Concertzender niet beschikbaar is voor doorgifte. Complicerende factor was dat Concertzender een neventaak is van de Nederlandse Omroep Stichting, oftewel de Nederlandse Publieke Omroep. Deze heeft gesteld de kosten voor doorgifte niet voor haar rekening te nemen, waardoor geen toestemming zou bestaan tot kabeldoorgifte, aldus de lezing van UPC. Vorig jaar heeft het Commissariaat voor de Media zulks tot twee keer toe gesteld in een soortgelijke zaak die bij Casema speelde (zaak programmaraad Amstelveen). De Programmaraad Haarlem stelde dat Concertzender wel beschikbaar is, maar niet onder de voorwaarden van UPC en dat een kleine vergoeding voor doorgifte geen zwaarwichtige redenen tot weigering hoeft te betekenen. Dit is eerder door het Commissariaat voor de Media gesteld in een soortgelijke zaak bij basispakketadvisering van de programmaraad Haarlem bij de doorgifte van de Franse publieke radiozender France Culture.

Aldus oordeelde het Commissariaat voor de Media dat geen zwaarwichtige redenen voor betrokken kabelaars bestaan om bij basispakketadvies van de programmaraden Concertzender niet door te geven. UPC dient binnen twee maanden in Haarlem Concertzender door te geven via de kabel; tevens heeft het Commissariaat voor de Media UPC een (symbolische) boete van 1 euro opgelegd. Ook heeft het Commissariaat voor de Media een bestuurlijke boete opgelegd aan Casema in een herziene bezwaar-uitspraak aangaande de uitzending van Concertzender in Amstelveen; Casema moet de zender aldaar doorgeven, aangezien er een basispakketadvies ligt.

Concertzender verloor haar landelijke kabeldekking in september 2006 toen de publieke landelijke omroep de kabelcapaciteit voor Radio 6 ging gebruiken. Concertzender zendt wel landelijk ongecodeerd uit via DVB-T (digitale ether, ook beluisterbaar door Digitenne-klanten) alsmede via internet. Via de kabel heeft Concertzender thans analoge distributie via kleinere kabelaars waaronder REKAM en KTV Krimpen. CAIW en Zesko (@Home, Casema en Multikabel) geven Concertzender wel digitaal door via de kabel al dan niet via ‘surround radio’.

De uitspraak van het Commissariaat voor de Media betekent dat Concertzender zeker is van analoge kabeldistributie indien programmaraden de radiozender adviseren in het analoge basispakket.

4 thoughts on “Concertzender moet op de kabel bij basispakket-programmaraadsadvies”

  1. De Casema-programmaraden hebben al enige tijd geleden een brief van de Publieke Omroep ontvangen waarin wordt gemeld dat de Concertzender weliswaar beschikbaar is voor doorgifte via de kabel, maar uitsluitend als ook Radio 6 wordt doorgegeven. Als Radio 6 niet ook in het pakket wordt doorgegeven geeft de PO geen toestemming voor de doorgifte van de Concertzender. De ‘overwinning’ lijkt me in het geval van Amstelveen dan ook een voorbarige…

  2. Ik heb alleen willen aangeven dat het geen automatisme is dat de Concertzender via de kabel moet worden doorgegeven als een programmaraad deze adviseert. Als Radio 6 niet wordt doorgegeven zal de Publieke Omroep toestemming voor de doorgifte van de Concertzender weigeren.

  3. Kan zijn, maar feitelijk is het zo dat er een bulkcontract tussen kabelaars en de Nederlandse Publieke Omroep (zijnde Nederlandse Omroep Stichting) bestaat die doorgifte van Radio 6 min of meer garandeert. Soortgelijke contracten bestaan ook voor bijv. Sky Radio en TMF Radio. Als deze totaal NIET worden geadviseerd door programmaraden zitten deze toch op de kabel….

    Zo moet je het zien.

    PS> gelieve uw naam te vermelden bij reacties, ook als u dat namens de programmaraad Rijnland/Bollenstreek doet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *