PvdA-staatssecretaris Heemskerk wijzigt DAB-verdeling: koppeling met FM

PvdA-staatssecretaris Frank Heemskerk heeft de opzet van de DAB-verdeling drastisch gewijzigd. De meest drastische wijziging is dat bij de herverdeling van landelijke FM-frequenties die in 2009 gepland is, er een koppeling zal plaats vinden, waarbij er gezamenlijke DAB/FM licenties zullen worden afgegeven. Op deze wijze wil de PvdA-bewindsman de radio-invulling verder gestalte geven, waarbij telkens gedeeltelijke DAB-capaciteit en landelijke FM-capaciteit per radiopartij wordt gegund middels één vergunning. Dit blijkt uit geopenbaarde stukken van de staatssecretaris.

Ondertussen zal – als het aan de regering ligt – een ingezette verdeling dit jaar na de zomer aangepast plaats vinden. De regionaal/lokaal gerichtte L-band zal worden verdeeld met de plicht 3 tot 4 radiostations (per lokale/regionale regio) aan te bieden in 117 regio’s. Ook zal een landelijke DAB-kavel worden verdeeld die ofwel regionaal ofwel landelijk kan worden ingevuld. De ingebruikname van de laatste frequentie wordt vervroegd naar 2011. Heemskerk zinspeelt er op om Deze laatste krijgt evenwel de bestemming ‘omroep’, waarmee eventuele multimediale en televisietoepassingen kunnen worden uitgevoerd.

In 2009 zullen de gekoppelde FM/DAB licenties worden vergeven. De FM-licenties gaan dan in per 1 september 2011; deze DAB-licenties op kavel 11C kunnen per direct in 2009 na verlening in gebruik worden genomen. Een tweede (regionale) kavel voor DAB die ook een radiobestemming krijgt, zal per 2011 in gebruik kunnen worden genomen maar al in 2009 worden verdeeld. Heemskerk zinspeelt er op om die voor publieke regionale en commercieel regionale omroep beschikbaar te stellen. De landelijke publieke omroep heeft thans al één DAB-kavel waarvan overigens de vergunning op 31 augustus 2010 vervalt. Na 2012 komt nog meer frequentieruimte beschikbaar voor digitale omroep waarvan de bestemming nog moet worden bepaald.

Koninklijke KPN NV is volgens de staatssecretaris ‘de facto’ uitgesloten van deelname door de nieuwe situatie. Oorspronkelijk zou KPN wel frequenties kunnen verwerven. De verdeling van DAB-frequenties zal overigens plaats vinden middels een veiling. Hoe de gekoppelde DAB/FM licenties in 2009 zullen worden verdeeld is nog onduidelijk.

De reden dat de staatssecretaris uiteindelijk zijn beleid drastisch heeft aangepast is volgens zijn eigen zeggen het “geen goede weerslag vormen van de wensen van betrokken partijen,” aldus Heemskerk in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder volhardde Heemskerk in zijn voornemen om alle DAB-frequenties met een plicht tot het ‘hosten’ van 19 radiostations als omroepbestemming te willen veilen. De Tweede Kamer riep de staatssecretaris hier op ter verantwoording. Gezamenlijke radiostations die in de loop der jaren wisselende standpunten in het DAB-dossier hebben ingenomen, hebben de afgelopen periode gepleit voor de bestemming radio.

One thought on “PvdA-staatssecretaris Heemskerk wijzigt DAB-verdeling: koppeling met FM”

  1. Geen minimale kwaliteitseisen dus? Hoe zit dat dan met 11C, een deel samen met FM en een deel niet? De multiplex die of landelijk of regionaal kan worden ingevuld moet toch voor de regionale omroep worden gebruikt?
    Deze berichtgeving roept meer vragen dan antwoorden op.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *