Stichting G4 Radio/FunX BV eist landelijke etherdistributie

De Stichting G4 Radio en dochter FunX BV ‘claimen’ een landelijk FM-etherfrequentienetwerk. De radiozender die een neventaak is van de publieke lokale omroepen uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht heeft daartoe de Tweede Kamer aangeschreven. Stichting G4 Radio heeft als doelstelling heeft lokale en regionale programma’s te ontwikkelen voor jongeren met multiculturele achtergrond in tenminste de vier stadsregio’s. Zoals bekend waren de vier steden, cq. de vier lokale publieke omroepen de afgelopen jaren de ‘eigenaren’ van FunX, maar niet de belangrijkste financier; dit was nl. de landelijke publieke omroep. Opvallend genoeg richt het verzoek zich ook op de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NPO) die volgende week een nieuwe voorzitter verkrijgt.

FunX BV heeft als neventaak van de landelijke publieke omroep (via de Stichting Colorful Radio) de beschikking over landelijke digitale free-to-air ethercapaciteit via DVB-T en DAB als onderdeel van de multiplexen van de NOS/NPO, alsmede satellietcapaciteit en kent nagenoeg landelijke kabeldistributie. De omroep voor multiculturele stadsjongeren claimt nu dat ze een volwaardige positie binnen het publieke (landelijke) bestel zou moeten krijgen en wil daartoe een landelijk FM-kavel.

In het jaarverslag over 2007 beoordeelde de directie van FunX (onder leiding van Willem Stegeman) de weigering uit 2005 (!) om als ‘oplossing’ de klassieke zender Radio 4 uit de FM-ether te laten halen ten gunste van FunX ‘politieke onwil’ en stelde daarbij dat ondanks een ‘landelijke opdracht’ er geen mogelijkheid is om ‘on air’ te gaan buiten de Randstad, er op wijzend dat Radio 4 in de optiek van FunX voornamelijk via de kabel zou worden beluisterd. Toen de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting in 2005, leidde dat idee tot een storm van protest uit cultureel en klassieke muziek-minnend Nederland, waarna zowel het parlement als de regering het idee als onacceptabel omschreef. In 2009 vindt een nieuwe procedure plaats voor de herverdeling van etherfrequenties (vanaf 2011) in het commerciele domein. Dan zal ook de omvang van het commerciele etherfrequentiedomein opnieuw moeten worden vastgesteld. In 2010 dient de huidige concessie aan de Nederlandse Omroep Stichting als publieke landelijke omroep te worden vernieuwd. Bij aanname van een nieuw mediawetsvoorstel zal via die concessie (die de minister van OCW zal moeten goedkeuren) de omvang en aantal frequenties voor de publieke landelijke omroep worden vastgelegd.

De financiering en samenwerkingsverbanden aangaande FunX BV en de Stichting G4 Radio met de vier gemeenten, het ministerie van OCW en de landelijke publieke omroep loopt eind dit jaar af.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *