Ziggo over vertrek Maastricht: “Geen afspraken waar we aan gehouden zijn”; B&W Maastricht

Ziggo sluit nog voor het einde van dit jaar haar Tilburgse vestiging alsmede haar Limburgse vestiging in Maastricht. Daarvoor in de plaats komt een klantenservicelocatie in Eindhoven. De grootste kabelaar van Nederland doet dit volgens een schrijven aan haar personeel ‘opdat ook in de regio Zuid’ één klantenservice locatie heeft. Een tweede locatie zou volgens het schrijven ‘vanuit overwegingen ten aanzien van kosten, korte communicatielijnen tussen afdelingen’ alsmede efficiency ‘niet te rechtvaardigen’ zijn. Met name het sluiten van de vestiging Maastricht is pijnlijk, aangezien Ziggo daarmee geen werkgelegenheid meer zal hebben in de hele provincie Limburg.

Vorig jaar werd met veel moeite een sociaal plan afgesloten tussen de Ziggo-directie en het personeel. Het personeel stemde meermaals tegen het oorspronkelijke plan, waarbij met name in Zuid-Limburg vakbondsleden tegen het plan stemde mede uit vrees voor hun werkplekken. Toen Ziggo (destijds Zesko Holding die voortkwam uit @Home, Multikabel en Casema) gevormd werd, waren er in Maastricht 200 arbeidsplekken. Met de fusie verdwenen er uit Maastricht 100 arbeidsplekken, waarvan destijds mondeling richting vakbonden gesteld is door de directie dat die zouden blijven in Maastricht. Praktisch blijven er echter eind dit jaar geen van over. Toen de toenmalige eigenaar van het smaldeel @Home, Essent NV de kabelactiviteiten van Nutsbedrijven Maastricht NV in 2005 versneld volledig overnam, stelde het Maastrichtse College van Burgemeester & Wethouder in een raadsvoorstel aan de gemeenteraad dat Essent NV een ‘inspanningsverplichting’ heeft om de werkgelegenheid op peil te houden waaronder die van (toen) 260 medewerkers van de kabelexploitant, waarbij gesteld werd dat Essent de intentie had uitgesproken ‘redelijkerwijs’ zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van de gemeente Maastricht. B&W van Maastricht stelde wel daarbij dat het niet juridisch ‘afdwingbaar’ is, zoals ook blijkt uit de overname-overeenkomst.

Dat het niet juridisch afdwingbaar is, blijkt uit de reactie van woordvoerder John Burger. “Er zijn geen afspraken gemaakt waaraan Ziggo gehouden is om zijn vestiging te behouden in Maastricht. Als er al harde toezeggingen zouden bestaan, dan komen die niet boven water. We kunnen die dan ook niet herkennen en erkennen. Het is een beslissing waar we achter staan, die zorgvuldig is genomen en met instemming van de OndernemingsRaad is genomen. We zien geen reden om dat anders te zien,” aldus de Ziggo-woordvoerder die er aan toevoegt dat Ziggo Limburg en Noord-Brabant als één regio ziet. Eerder had Ziggo bij haar merklancering aangegeven vooral ‘regionaal’ dichtbij de klanten te willen zijn vanuit haar bedrijfsvoering. Opvallend genoeg is de vestigingsplaats Eindhoven, geen kabelgebied van Ziggo (is UPC).

De Maastrischtse PvdA-wethouder Jacobs, die in 2005 ook al wethouder Economische Zaken was, stuurde de directie van Ziggo een brief waarin deze niet alleen zijn verbazing uitsprak dat deze de sluiting van de vestiging uit de media moest vernemen, ‘niet in lijn met de open en constructieve gesprekken,’ die de wethouder recentelijk had. De wethouder heeft een dringend beroep gedaan op de Ziggo-directie om het besluit te heroverwegen. De wethouder had graag met de directie om tafel gezet om te bezien in hoeverre dit had kunnen worden voorkomen “in het belang van Maastrichtse medewerkers” en om ‘werkgelegenheid’ in de hoofdstad van Limburg te behouden.

De Ziggo-woordvoerder stelt dat het bedrijf nog zal reageren op de brief, maar stelt tegelijkertijd dat de beslissing is genomen en het bedrijf er volledig achter staat. Het is overigens niet de eerste keer dat er onrust is bij Ziggo over de locaties en de werkgelegenheid. Oorspronkelijk had Ziggo met Essent NV bij de overname van @Home afgesproken dat het hoofdkantoor in Groningen gevestigd zou worden. Dit is formeel, oftewel juridisch ook het geval. Dat in de praktijk het vooral gaat om ondersteunend (helpdesk) personeel, en dat de ‘centrale’ vestiging met de belangrijkste staffuncties, dagelijkse werkplekken voor de directie en ondersteuning oftewel de hoofdzetel in Utrecht gevestigd is, is iets dat Essent NV niet in de contracten had opgenomen. Doordat vestigingslocaties van werkplekken door het land worden verplaatst, betekent dit in de praktijk dat veel Ziggo-medewerkers het bedrijf in de loop der tijd verlaten en de werkgelegenheid in de oorspronkelijke regio’s verloren is gegaan. Volgens een betrokken woordvoerder van vakbond FNV een fenomeen dat vaker voorkomt bij grote fusies. De FNV-zegsman is van mening dat Ziggo zich een totaal onbetrouwbare onderhandelingspartner heeft getoond door het ene jaar de ene toezegging (mondeling) te doen en het daaropvolgende jaar die te laten voor wat die is. CDA-Maastricht heeft het Maastrichtse College van B&W middels schriftelijke vragen nadere opheldering gevraagd over de afdwingbaarheid alsmede om in overleg te gaan met Ziggo. Het was echter datzelfde CDA Maastricht die in 2005 accoord ging met het raadsvoorstel waarin het niet-juridisch afdwingbare over de werkgelegenheid was opgenomen. Ook CDA Limburg en SP Limburg hebben in de Provinciale Staten vragen over de kwesties gesteld, maar dan aan het Limburgse College  van Gouverneur en Gedeputeerden. De SP geeft niet de directie van Ziggo de verantwoordelijkheid, maar wijst direct naar de Ziggo-eigenaren/investeringsmaatschappijen Cinven en Warburg Pincus.

One thought on “Ziggo over vertrek Maastricht: “Geen afspraken waar we aan gehouden zijn”; B&W Maastricht”

  1. Als Ziggo uit Limburg vertrekt, dan wordt het tijd dat
    Maastricht of provincie Limburg een eigen kabelnet opstart zoals voorheen het Nutsbedrijf of home.nl

    Ik hoop dat de media dit slecht nieuws bekent maakt
    en Ziggo klanten overstappen naar een andere provider.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *