BNN voert grote campagne voor meer leden

BNN is begonnen met een grote campagne voeren om beduidend meer leden te verkrijgen. De meest opvallende uiting is de vandaag uitgekomen editie van Veronica Magazine, waarin BNN veel ruimte heeft ingekocht (‘gekaapt’) middels een ‘samenwerking’. Met de slogan ‘Koop dit, wordt lid’ wil BNN toegroeien naar een grote omroepstatus en niet langer als ‘B’ omroep te boek staan. In tegenstelling tot de meeste andere publieke omroepverenigingen heeft BNN geen omroepgidsleden, maar alleen leden die alleen om de omroepvereniging lid zijn.

BNN heeft thans naar schatting 225.000 leden. BNN-voorzitter Patrick Lodiers zegt desgevraagd op persoonlijke titel te hopen op 100.000 leden meer. De reden dat BNN de campagne inzet is een nog te behandelen wetsvoorstel voor wijziging van de Mediawet. Nadat deze van kracht is geworden is het de bedoeling dat omroepverenigingen naar rato van hun grootte zendtijd en middelen krijgen, in plaats van het onderscheid tussen grote en kleine omroepverenigingen. In het omroepverenigingenbestel claimt BNN daadwerkelijk een belangrijke bijdrage te hebben geleverd. Patrick Lodiers stelt dat grofweg 95 % van de inzet gericht is op 35+-ers en dat omroepvereningen als KRO, NCRV,TROS en anderen zich daar vooral op richten. Dat moet volgens BNN anders en kan gebeuren als BNN groter wordt. De campagne wordt uit verenigsmiddelen gefinancierd.

BNN bestaat zaterdag precies 10 jaar. De omroep die oorspronkelijk door Bart de Graaff samen met Gerard Timmer (thans directeur televisie voor de publieke landelijke omroep) ontstond als programma bij het toenmalige commerciĆ«le Veronica en groeide uit tot een echte omroepvereniging die door toenmalig D66-staatssecretaris Aad Nuis is toegelaten. Het tienjarig bestaan wordt vooral gevierd in eigen kring. Eind oktober zal wel een BNN-kennisquiz (“De Nationale BNN Test”) worden uitgezonden, maar het blijft daarmee voor kijkers een bescheiden feestje.

De inzet voor het tv-seizoen 2008/2009 is vooral continuering van bestaande titels als Try Before You Die, De Lama’s, Onderweg naar Morgen, Spuiten & Slikken, Ranking the Stars en een iets andere versie van vs. (Ruben vs Sophie). Naast enkele eenmalige programma’s investeert BNN vooral in drama en comedy met Schnitzelparadijs enTequila, alsmede het nieuwe BNN internet-hiphopplatform State Magazine. Voorzitter Patrick Lodiers zegt dat de vele gepronlogeerde titels in samenhang met de zendermanagers konden blijven en het van belang is een stevige basis te hebben mede om grotere kijkersgroepen te kunnen blijven bedienen. “Als we meer zendtijd hebben kunnen we ook meer nieuwe formats maken,” aldus Lodiers die overigens hoopt ook in het nieuwe jaar gewoon door te kunnen gaan met de inzet voor het themakanal 101.TV. Daarmee lijkt de omroepvereniging BNN minder experimenteel te zijn geworden dan enkele jaren geleden.

Het tv-programma URBNN wordt omgedoopt in State TV. Ook heeft BNN plannen om State Radio te gaan maken op FunX. Hiertoe wil de zender nog afspraken maken met FunX, onduidelijk is nog in welke vorm dit zal geschieden. Op de radio zet BNN vooral in op het net gestarte magazine BNN Today. Volgens radiodirecteur Dave Kentie zijn de ingevoerde wijzigingen voor Radio 1 een verbetering voor de zender: met name het tempo van de zender kon omhoog, aldus Kentie die de zender te traag vond. BNN Today is als programma in de avond sneller en gericht op jongeren.Over circa een half jaar valt hierover een evaluatie te maken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *