Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en minister OCW: vier jaar langer FunX!

De Colleges van Burgemeester & Wethouders van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam alsmede minister Plasterk (PvdA) van Media hebben een principe-overeenkomst bereikt over de verlenging van het bestaande convenant (Stichting G4 Radio) die aan de basis ligt van de multiculturele radiozender voor stadsjongeren FunX. De nieuwe overeenkomst geldt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2012. Afgesproken is dat FunX zich inzet om te bezien hoe ze een landelijk radiostation kan worden.  Dit meldt Willem Stegeman desgevraagd aan DutchMedia die hoorbaar tevreden is met het nieuwe convenant. De gemeenteraden in de vier steden moeten in november nog hun goedkeuring uitspreken.

De huidige werkwijze – die wordt gecontinueerd – is er één waarbij de Stichting G4 Radio bestaat uit de participerende lokale publieke omroepen uit de vier Randstadsteden, waarbij deze de dochter FunX BV houdt. FunX BV is de feitelijke operationele partij die FunX Amsterdam (voor Salto), FunX Rotterdam (voor SLOR), FunX Utrecht (voor RTV Utrecht) en FunX Den Haag (voor SODH) maakt en die in de FM-ether worden gebracht. Daarnaast produceert FunX BV voor de Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Publieke Omroep, NPO) een landelijke versie van FunX op de kabel en satelliet, waarvoor ze 1,4 miljoen euro op jaarbasis ontvangt. Daarmee is de NOS/NPO de grootste financier van FunX. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting heeft volgens Stegeman nog geen besluit genomen over de continuerende financiering, maar Stegeman maakt zich daar geen zorgen over, gezien het belang dat de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting daar de afgelopen jaren daaraan heeft gegeven. Voor Stegeman is de discussie over omroepverenigingen op FunX al jaren geleden afgesloten en absoluut geen onderwerp: FunX blijft FunX, ook in de nieuwe opzet, zo is zijn credo. De woordvoerder van de Raad van Bestuur van de NOS/NPO gaf geen reactie op vragen over de financiering van FunX.

In totaal verkrijgt FunX circa 3,2 miljoen euro uit publieke middelen. Op basis van de cijfers van 2007 krijgt FunX van de minister van OCW 925.000 euro per jaar en betalen de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht gezamenlijk 872.000 euro. Amsterdam is voornemens om in tegenstelling tot afgelopen jaren het bedrag voortaan uit de post media te voldoen; dit was eerder de post jeugdzorg (“Kinderen Eerst”). De gemeente Den Haag heeft in 2007 met een verwijzing naar de landelijke ambities van FunX moeilijk gedaan over continuering van de subsidie. Die moeilijkheden zijn nu weggewerkt. FunX heeft overigens de afgelopen jaren meermaals laten weten de opzet en de bestuurlijke structuur anders te willen in een landelijke omgeving; de nieuwe convenanten maken echter duidelijk dat die in de praktijk niet zomaar te wijzigen zijn.

De landelijke ambitie van FunX blijkt uit de continuerende wens tot landelijke etherdistributie; iets waar de zender zich nu harder voor gaat maken nu de lokale en ministeriële convenanten én financiering rond is. Als de gemeenteraden accoord zullen zijn, zal het nieuwe convenant officieel worden getekend.  FunX bestaat sinds 3 augustus 2002 met haar stadsregio-edities in de Randstad. Sinds 6 september 2006 is FunX actief met een landelijke versie.

2 thoughts on “Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en minister OCW: vier jaar langer FunX!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *