Regering wil meer programma-onderbrekende reclame bij sport op publieke zenders toestaan

De regering wil meer reclame-onderbrekingen van de publieke zenders toestaan bij evenementen. Dit blijkt in de aan de Tweede Kamer ter behandeling toegestuurde wijzigingsvoorstellen op de nieuwe Mediawet. “De publieke omroep, in het bijzonder NOS-RTV heeft echter een taak ten aanzien van sport in brede zin (zowel populaire als minder populaire sporten). Iets meer flexibiliteit is dan wenselijk, ook met het oog op verwerving van de rechten op uitzending. Het kan in sommige gevallen leiden tot wat meer onderbrekingen. Maar dat beperkt zich alleen tot die evenementen die meerdere natuurlijke pauzes omvatten.” zo schrijft Mediaminister Ronald Plasterk van de PvdA in de memorie van toelichting. Alhoewel de totale hoeveelheid zendtijd aan reclame niet zal toenemen per uur, betekent dit de facto wel dat er meer programma-onderbrekende reclame bij sportuitzendingen. Tot nu toe waren Nederland 1, 2 en 3 gebonden aan de regel dat minimaal 45 minuten tussen reclame-blokken moesten zitten. Bij schaatswedstrijden, maar ook bij tenniswedstrijden of andersoortige wedstrijden (ook bij voetbalverlengingen), kan dit in de toekomst tot extra reclame-onderbrekingen leiden, tenminste als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hiermee accoord gaan. Overigens wordt voorsgesteld een per ongeluk in de Mediawet opgenomen regel dat sponsoring voor commerciele omroepen maximaal 5 seconden mag duren, weer geschrapt, al blijft die wel voor de publieke omroep gelden. Wel wordt sponsoren nieuwe beperkingen opgelegd: (specifiek) aanprijzen van produkten middels programmasponsoring mag niet meer.

One thought on “Regering wil meer programma-onderbrekende reclame bij sport op publieke zenders toestaan”

  1. Ik vind het echt helemaal niets!!!
    Dat de publieke zenders zich ook al verlagen tot commercieele zenders. Door al die reclame.
    Ze onderscheiden zich daardoor ook niet meer.
    m.a.w. Gooi het dan allemaal maar op een hoop.
    En dan ook geen fin. steun meer d.m.v. de belastingbetaler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *