RNW-directeur: Radio Rembrandt bij dochter BFN had niet mogen gebeuren; alle banden verbroken

Radio Rembrandt die onder was gebracht bij Broadcast Facilities Nederland BV had niet mogen gebeuren. Alle banden met Radio Rembrandt zijn verbroken. Dit is de kort samengevat hetgeen Jan Hoek algemeen directeur van Radio Nederland Wereldomroep (RNW) stelt naar aanleiding van een situatie waarin Broadcast Facilities Nederland BV enige tijd eigenaar was van de commerciële zender Radio Rembrandt. Broadcast Facilities Nederland BV is een volle dochter van RNW en dient zich daarmee te houden aan de Mediawet- en regelgeving die geldt voor RNW als publieke omroep.

Radio Rembrandt blijkt sinds 1 juli onder Broadcast Facilities Nederland BV te vallen. De algemeen directeur van RNW was daar niet van op de hoogte. Op 9 september ging de Stichting Nederlandse Muziek waar Radio Rembrandt voorheen onder viel, failliet. Op 6 november jl. trok het Commissariaat voor de Media de commerciële uitzendlicentie van Radio Rembrandt in nadat de Stichting Nederlandse Muziek – die inmiddels dus failliet was – langdurig niet voldeed aan haar betalingsverplichtingen. Naar aanleiding van die intrekking heeft DutchMedia heeft afgelopen dinsdag RNW vragen toegestuurd over die situatie, aangezien Radio Rembrandt meldde op haar website onderdeel te zijn van Broadcast Facilities Nederland BV, een RNW-dochter. Radio Rembrandt zelve bleek geen reactie te kunnen of willen geven. Volgens de RNW-directeur is aan de hand hiervan uiteindelijk donderdag jl. de opdracht gegeven om alle banden te verbreken met Radio Rembrandt. “Ik weet vrijwel zeker dat dit in strijd is met de Mediawet. De opdracht aan de directie van Broadcast Facilties Nederland is dan ook uitgegaan om alle banden te verbreken. Dit is nooit de bedoeling van onze activiteiten. We mogen het niet, we willen het niet, kortom dit had nooit mogen gebeuren! Ik heb de indruk dat Broadcast Facilities Nederland gedacht heeft dat de klant niet meer kan betalen, om – en dat is in de commerciële wereld geen ongebruikelijke oplossing – om de klant vanwege continuïteit over te nemen. Ze zijn autonoom bij Broadcast Facilities Nederland, maar ze moeten zich wel aan de wet houden. Vermoedelijk is niet opgelet, en dit mag dus niet. Zodra ik hier van op de hoogte was, heb ik gehandeld. Ik heb het voorval ook gemeld aan het Commissariaat voor de Media. Alhoewel het buiten mijn schuld ligt, schaam ik me hier wel voor, gezien de verantwoordelijkheden. Het leert ons dat we strak op zaken moeten zitten. Procedures die al voor onze eigen organisatie RNW gelden, zullen ook voor dochterbedrijf Broadcast Facilities Nederland worden uitgebreid en aangescherpt. Ik ben er overigens van overtuigd dat Broadcast Facilities Nederland ter goede trouw heeft gehandeld en zeer zeker niet doelbewust dit heeft gedaan,” aldus Jan Hoek in een uitgebreide toelicht op het voorval. De verwachting is dat hiermee Radio Rembrandt verder niet op korte termijn zal kunnen herstarten met uitzendingen, omdat Broadcast Facilities Nederland niets meer kan hiermee; hoogstens zou de curator van de Stichting Nederlandse Muziek mogelijkerwijs nog iets kunnen met Radio Rembrandt, maar door faillissement zijn de distributiecontracten voor de digitale kabel niet veel meer waard.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *