FunX Landelijk in Nuenen/Eindhoven binnenkort uit de lucht?

FunX Landelijk moet waarschijnlijk binnenkort haar uitzendingen via de Lokale Omroep Nuenen staken. De Lokale Omroep Nuenen heeft heeft een waarschuwing gekregen van het Commissariaat voor de Media waarbij deze stelt dat ‘door het uitzenden van het ‘raamprogramma’ FunX Landelijk deze niet aan het programmavoorschrift Informatie, Cultuur en Educatie heeft voldaan. Volgens de toezichthouder draagt FunX Landelijk niet bij aan het gehalte Informatie, Cultuur en Educatie doordat de uitzendingen van FunX Landelijk ‘geen betrekking heeft op de gemeente(s) waar waarop Lokale Omroep Nuenen zich richt’, aldus het Commissariaat voor de Media. FunX Landelijk zendt als ‘raamprogramma’ sinds augustus 2007 van 07 tot 19 uur uit via de frequenties van Lokale Omroep Nuenen, waarmee ook een groot deel van Eindhoven bereikt wordt. FunX Landelijk wordt in opdracht van de landelijke publieke omroep door FunX BV geproduceerd. FunX BV is een dochter van Stichting G4 Radio waarin de lokale omroepen van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht participeren. FunX Landelijk wordt door de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) via de Stichting Colorful Radio uitgezonden. Het Commissariaat voor de Media heeft de Lokale Omroep Nuenen tot 16 april de tijd gegeven ‘om het programma zodanig aan te passen dat wel aan de Informatie, Cultuur en Educatie-voorschriften voldaan worden’. FunX Amsterdam (die voor SALTO wordt gemaakt), FunX Rotterdam (die voor SLOR wordt gemaakt), FunX Den Haag (die voor de Stadsomroep Den Haag wordt gemaakt) en FunX Utrecht (die voor RTV Utrecht wordt gemaakt) voldoen alleen wèl aan de ICE-normen, zo heeft het Commissariaat voor de Media steekproefsgewijs geconstateerd.

Met de uitspraak is duidelijk dat lokale omroepen praktisch geen raamprogramma van een landelijke omroep kunnen uitzenden omdat ze in conflict komen met de verplichtingen voor het hebben van afdoende Informatie, Cultuur en Educatie dat op de gemeente betrekking behoort te hebben waar de lokale omroep haar uitzendlicentie voor heeft.

FunX-directeur Willem Stegeman zegt desgevraagd ‘geen partij in deze te zijn. Wij staan hier als toeschouwer naar te kijken. In het verleden was het geen probleem. Er is een klacht ingediend door het commerciele regionale radiostation Wild FM uit Noord-Holland. Het is de landelijke publieke omroep die het programma beschikbaar stelt. Het is dus aan de Nederlandse Omroep Stichting en de Lokale Omroep Nuenen. Destijds had het Commissariaat voor de Media geen bezwaar geuit. Ik hoop dat de Lokale Omroep Nuenen ermee aan de gang gaat en verwacht niet dat de Lokale Omroep Nuenen morgen FunX Landelijk off air zet. Als er voor de regio Eindhoven/Nuenen een regionale versie gewenst wordt en er middelen voor zijn, dan kunnen we snel gaan praten, maar tot nu toe is dat niet aan de orde. Het is extra zuur dat terwijl we graag landelijk op FM willen, hoekse en kabeljauwse twisten worden uitgevochten terwijl de luisteraars daar van FunX verstoken zullen blijven,” aldus Stegeman.

Frans van Maasakkers, voorzitter van het bestuur van de Lokale Omroep Nuenen reageert vrij gepikeerd in reactie op vragen hierover. “Ik wil hier niet over uitweiden, we willen in overleg met het Commissariaat voor de Media,” aldus Van Maasakkers. In reactie op de vraag hoe de Lokale Omroep Nuenen zal omgaan met de waarschuwing en het Commissariaatsverzoek voor 18 april de zender opnieuw op ICE-normen te brengen, reageert van Maakakkers territoriaal: “U belt uit het Westen? Als iedereen op zijn eigen terrein blijft is het, het makkelijkste. Wij regelen onze zaakjes hier in het Noord-Brabantse zelf wel”. Het Commissariaat voor de Media heeft in haar schrijven gesteld dat ze de bevoegdheid heeft een sanctieprocedure te kunnen starten die kan leiden tot intrekking van de uitzendlicentie of boetes.

Wild FM die oorspronkelijk een klacht over de uitzendingen van FunX in Nuenen indiende, zegt bij monde van directeur Dave Leusink over de reden hiertoe het volgende: “Wij hebben dat ingediend omdat dit voor lokale omroepen een onwenselijk element is, dat de publieke lokale omroepfunctie verwaarloost. Wild FM heeft hiermee willen voorkomen dat FunX Landelijk ook in andere delen van het land etherdekking via lokale omroepen zou krijgen, waarmee de publieke lokale functie daarvan verder wordt verwaarsloosd.”

Jan Westerhof directeur radio voor de Nederlandse Publieke Omroep (NOS/NPO) zegt desgevraagd in een reactie het “heel jammer” te vinden, en zegt de zaken nog te bestuderen. Westerhof snapt niet goed waarom Wild FM zich druk heeft gemaakt over de zaak: “het is niet aan de orde dat er concurrentie is, FunX richt zich op specifieke publieksgroepen die slecht bediend worden door andere media. Nu zijn de jongeren in deze regio aangewezen op de kabel.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *